Senaste inläggen:

Rapport för inspiration, skillnad och reflektion

Idag publiceras slutrapporten Barnets och ungdomens reform – Förslag för en hållbar framtid. Fredagen den 15 december överlämnades rapporten till Åsa Regnér. En artikel om detta finns att läsa på regeringen.se.   Förhoppningen är att rapporten ska inspirera, göra skillnad och leda till reflektion om hur barnens och ungdomarnas delaktighet och medskapande kan öka i det … Läs mer om ”Rapport för inspiration, skillnad och reflektion”

Barnets bok – Min bok

Jag heter Helena Johansson och är socionom sedan snart 20 år. Jag har arbetat i många år som utredande socialsekreterare, med inriktning mot barn och deras familjer, och även i några år som arbetsledare inom socialtjänsten.     Cecilia Grefve har bett mig att göra ett blogginlägg för att berätta om ett material som jag … Läs mer om ”Barnets bok – Min bok”

Efterfrågade PowerPoints från alla konferenser

Dagarna vi haft tillsammans i Malmö, Linköping, Göteborg, Luleå och Stockholm har präglats av värme, engagemang och vilja. Kunskaper har spridits för att förbättra det allra viktigaste – det yttersta skyddsnätet för barn som far illa eller riskerar att fara illa, med och för barn och ungdomar. Tack alla! Under en hel dag på varje … Läs mer om ”Efterfrågade PowerPoints från alla konferenser”

Forte bjuder in till dialog

Under alla kommunbesök och andra dialoger som förts inom samordnaruppdraget har ett tydligt behov av forskning inom socialtjänstens område förts fram, det är därför glädjande att Forte är representerade och bjuder in till dialog vid alla fem konferenserna. Idag bloggar Fortes Inger Jonsson och Staffan Arvidssson inför deras fem seminarier.    Forte (Forskningsrådet för hälsa, … Läs mer om ”Forte bjuder in till dialog”