Senaste inläggen:

Hudiksvall – Spännande satsningar på digitala hjälpmedel

I Hudiksvall inleddes med att lyfta hur viktigt det är att planen för handling blir en naturlig, central del i verksamheten – den måste vara lättillgänglig och lättförståelig. Dess mål måste vara både realistiska och genomförbara. Teknologi för att spara och frigöra tid I Hudiksvall görs olika insatser för att spara och frigöra tid. Ett … Läs mer om ”Hudiksvall – Spännande satsningar på digitala hjälpmedel”

Återbesök i Skövde

I Skövde fick vi en genomgång av hur man arbetat med sin plan för handling.  De tre teman som Skövde valt att arbeta med var att – minska personalomsättningen –  frigöra mer tid för barn och unga – ta fram åtgärder för placerade barns skolgång.   Är det viktigare med papper i rätt pärm än … Läs mer om ”Återbesök i Skövde”

Återbesök i Ludvika

I Ludvika var det en god uppslutning såväl av tjänstemän och politiker från den egna förvaltningen som från landstinget. Kommunalrådet hade ordnat ersättare till Kommunstyrelsens möte för att kunna vara med vid vårt besök!   Stabilitet i verksamheten genom ”stanna–kvar-tillägg” Ludvika kommun har arbetat proaktivt för att behålla personal. Vid årsskiftet 2015-2016 stod kommunen inför … Läs mer om ”Återbesök i Ludvika”

Save the date – fem regionala spridningskonferenser på vår förbättringsresa!

Uppdraget som nationell samordnare inom den sociala barn- och ungdomsvården avslutas med en slutrapport i december 2017.  För att beskriva, lyfta och lära om det arbete som många bidragit med för att förbättra och driva på utvecklingen för en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet, kommer vi att ha fem regionala spridningskonferenser.  Vår regionala … Läs mer om ”Save the date – fem regionala spridningskonferenser på vår förbättringsresa!”