Senaste inläggen:

Återbesök i Hedemora

I Hedemora var både elevhälsa och vårdcentral representerade. Inledningsvis diskuterades de fyra punkter som finns i planen för handling från 2016, och hur Hedemora arbetat med dem.   BBiC Hedemora är en av de få kommuner som ännu inte anslutit sig till BBIC. Detta ska införas hösten 2017. I augusti kommer en introduktionsutbildning på sex … Läs mer om ”Återbesök i Hedemora”

Återbesök i Fagersta

Vid återbesöket i Fagersta började vi med att reflektera kring vad som hänt sedan det förra besöket 2016. Här fick vi information om två nya spännande arbeten   Inkludera flera – ett arbete utifrån ett folkhälsoperspektiv Tanken med projektet är att motverka segregation och utanförskap, samt främja integration och inkludering. Ett inslag i detta är … Läs mer om ”Återbesök i Fagersta”

Kreativa samtal i Arvidsjaur mellan socialtjänst, elevhälsa, hälsocentral och socionomutbildare

Vid besöket i Arvidsjaur handlade samtalen återigen mycket om samverkan för att tidigt fånga upp barn och unga i behov av stöd. Det blev tydligt att ett bra och nära samarbete finns i kommunen, man är inte så många och känner därför varandra vilket underlättar mycket. En tydlig styrka hos mindre kommuner.   Full bemanning och nyinrättad … Läs mer om ”Kreativa samtal i Arvidsjaur mellan socialtjänst, elevhälsa, hälsocentral och socionomutbildare”

Återbesök i Storuman

Även i Storuman handlade kommunens plan för handling och många av diskussionerna om samverkan, ”viktigt och ständigt pågående.”   Något som uppskattats mycket är de konsultinsatser som BUP erbjudit. Dessa har dock varit indragna en period på grund av brist på medel, men nu har beslutat fattats om att återinföra dem. Vikten av att samverka … Läs mer om ”Återbesök i Storuman”