Månad: november 2016

Gryningdagen

kl. av | Taggar:

Den 19 oktober gjorde vi två väldigt intressanta och lärorika studiebesök vid två olika enheter inom Grynings verksamhetsfält i Göteborg. Dagen inleddes med besök på Lilla Torp som tar emot ungdomar mellan 12 och 21 år med komplex psykosocial problematik. Där finns både en akutenhet och en uppdragsenhet. Akutenheten arbetar både med att skapa lugn och … Läs mer om ”Gryningdagen”

GIRFEC (Getting It Right For Every Child)

kl. av | Taggar: , ,

Samverkan och medskapande mellan invånare och olika verksamheter är idag en mycket angelägen fråga. Myndigheter, huvudmän, organisationer, företag och framför allt invånare efterlyser bättre, tillgängligare och tydligare stöd och struktur. Idag, fredag, får SKL under förmiddagen och Regeringskansliet under eftermiddagen besök av en delegation från Skottland, bestående av både politiker och tjänstemän. Syftet med dagens … Läs mer om ”GIRFEC (Getting It Right For Every Child)”

”Vi ser nu ljuset i tunneln”

kl. av | Taggar:

Tyresö befinner sig på en genomgripande förbättringsresa. Andre vice ordförande i socialnämnden Anna Lund inledde med att berätta att Tyresö håller på att vända det tuffa läge kommunen befunnit sig i inom den sociala barn och ungdomsvården. ”Vi ser nu ljuset i tunneln. Utifrån våra olika roller är det viktigt att vi inger hopp och … Läs mer om ””Vi ser nu ljuset i tunneln””

Utgångspunkt: Samarbete går inte att välja bort då barnen finns i alla verksamheter

kl. av | Taggar:

Med tydligt uppdrag ifrån kommunfullmäktige samverkar sedan flera år tillbaka tre förvaltningar i Hässleholms kommun för och med barn och unga och deras familjer. Under besöken i kommunerna och vid alla möjliga andra dialoger samt vid samtal med enskilda kommuninvånare så har behovet av samverkan lyfts upp som en avgörande framgångsfaktor för att få rätt … Läs mer om ”Utgångspunkt: Samarbete går inte att välja bort då barnen finns i alla verksamheter”

Kommunbesök 2 i Kalmar

kl. av | Taggar:

Kalmar var det andra besöket efter Uppsala. Förhoppningen är att alla kommuners planer för handling är väl förankrade och att diskussionerna mellan de olika aktörerna som utökats med representation av socionomutbildare och företrädare för region/landsting leder till bättre samverkan och blir resultatinriktade. Samverkan I Kalmar eftersträvas ett förbättrat samarbete med landstinget – både med barn- … Läs mer om ”Kommunbesök 2 i Kalmar”