Månad: mars 2017

Save the date – fem regionala spridningskonferenser på vår förbättringsresa!

kl. av |

Uppdraget som nationell samordnare inom den sociala barn- och ungdomsvården avslutas med en slutrapport i december 2017.  För att beskriva, lyfta och lära om det arbete som många bidragit med för att förbättra och driva på utvecklingen för en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet, kommer vi att ha fem regionala spridningskonferenser.  Vår regionala … Läs mer om ”Save the date – fem regionala spridningskonferenser på vår förbättringsresa!”

Med appen Barnsam, barns sammanhang, tar Karlskronas socialtjänst uppföljningen av placerade barn in i framtiden.

kl. av | Taggar:

”Barnens egna upplevelser får en mycket tydligare roll; ”Så här har ingen pratat med mig tidigare” och ”Det känns som du förstår mig bättre nu” är respons som kommit från barnen under pilotprojektet. Också socialsekreterarna är nöjda. Kvalitén i uppföljningen höjs och metoden är enkel att använda”. Vi gör ett extra besök i Karlskrona kommun … Läs mer om ”Med appen Barnsam, barns sammanhang, tar Karlskronas socialtjänst uppföljningen av placerade barn in i framtiden.”

En väg in för in för invånarna i Nacka

kl. av | Taggar:

I Nacka pågår en organisationsöversyn som syftar till att förenkla ingången/mottagandet samt öka de tidiga insatserna för invånarna. En del i detta handlar om att skapa olika storlekar på utredningar; från förenklade kortutredningar till samordnade utredningar. Bakgrunden till organisationsöversynen var bland annat att verksamheten frågat sig om socialtjänstens tid verkligen ägnas åt dem som bäst … Läs mer om ”En väg in för in för invånarna i Nacka”

Ett samverkansprojekt mellan socionomutbildning och socialtjänst

kl. av |

Idag har vi en Nationell dialog, Momentum, om den sociala barn-och ungdomsvården.  Vi kommer säkert att beröra mellanrummet mellan utbildning och arbetsliv eftersom detta är ett diskussionsämne vid våra återbesök i kommunerna. Idag därför passande att publicera ett inlägg om ett samverkansprojekt mellan socionomutbildningen och socialtjänsten i Lund. Karin Kullberg, Harald Gegner, Monica Davidsson ”Vi … Läs mer om ”Ett samverkansprojekt mellan socionomutbildning och socialtjänst”

Gästblogg om YAP

kl. av | Taggar: ,

Hej! Här kommer så ett inlägg från Tina Trygg, projektledare för arbetet som Botkyrka gör med YAP. Om några veckor lämnar jag efter 15 år mitt arbete som socialarbetare inom Botkyrka kommuns socialtjänst för barn och unga. Under min tid här har jag arbetat som socialsekreterare, första linjens chef, chef för socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet för … Läs mer om ”Gästblogg om YAP”

Återbesök i Botkyrka

kl. av | Taggar:

”Det är en helt annan stämning i korridorerna. De kommer med idéer, är engagerade, det är ett kreativt arbetsklimat. Det känns mer som att vi är ett team. Det viktigaste här är att familjerna är delaktiga, och att de vet vad som händer.” Citatet, från en enhetschef, beskriver resultatet av att arbeta med Signs of … Läs mer om ”Återbesök i Botkyrka”