Månad: april 2017

Hudiksvall – Spännande satsningar på digitala hjälpmedel

kl. av | Taggar:

I Hudiksvall inleddes med att lyfta hur viktigt det är att planen för handling blir en naturlig, central del i verksamheten – den måste vara lättillgänglig och lättförståelig. Dess mål måste vara både realistiska och genomförbara. Teknologi för att spara och frigöra tid I Hudiksvall görs olika insatser för att spara och frigöra tid. Ett … Läs mer om ”Hudiksvall – Spännande satsningar på digitala hjälpmedel”

Återbesök i Skövde

kl. av | Taggar:

I Skövde fick vi en genomgång av hur man arbetat med sin plan för handling.  De tre teman som Skövde valt att arbeta med var att – minska personalomsättningen –  frigöra mer tid för barn och unga – ta fram åtgärder för placerade barns skolgång.   Är det viktigare med papper i rätt pärm än … Läs mer om ”Återbesök i Skövde”

Återbesök i Ludvika

kl. av | Taggar:

I Ludvika var det en god uppslutning såväl av tjänstemän och politiker från den egna förvaltningen som från landstinget. Kommunalrådet hade ordnat ersättare till Kommunstyrelsens möte för att kunna vara med vid vårt besök!   Stabilitet i verksamheten genom ”stanna–kvar-tillägg” Ludvika kommun har arbetat proaktivt för att behålla personal. Vid årsskiftet 2015-2016 stod kommunen inför … Läs mer om ”Återbesök i Ludvika”