Månad: juli 2017

Återbesök i Sandviken

kl. av | Taggar:

I Sandviken fanns många medarbetare från den egna verksamheten såväl som från både skola och barn- och ungdomspsykiatri representerade. En stor del av diskussionerna handlade även här om samverkan.   När det gällde samarbetet med skolan så lyfte man att detta fungerar väl kring omedelbara omhändertaganden där man kan hitta bra lösningar så att hämtningar … Läs mer om ”Återbesök i Sandviken”

Återbesök i Hedemora

kl. av | Taggar:

I Hedemora var både elevhälsa och vårdcentral representerade. Inledningsvis diskuterades de fyra punkter som finns i planen för handling från 2016, och hur Hedemora arbetat med dem.   BBiC Hedemora är en av de få kommuner som ännu inte anslutit sig till BBIC. Detta ska införas hösten 2017. I augusti kommer en introduktionsutbildning på sex … Läs mer om ”Återbesök i Hedemora”

Återbesök i Fagersta

kl. av |

Vid återbesöket i Fagersta började vi med att reflektera kring vad som hänt sedan det förra besöket 2016. Här fick vi information om två nya spännande arbeten   Inkludera flera – ett arbete utifrån ett folkhälsoperspektiv Tanken med projektet är att motverka segregation och utanförskap, samt främja integration och inkludering. Ett inslag i detta är … Läs mer om ”Återbesök i Fagersta”

Kreativa samtal i Arvidsjaur mellan socialtjänst, elevhälsa, hälsocentral och socionomutbildare

kl. av | Taggar:

Vid besöket i Arvidsjaur handlade samtalen återigen mycket om samverkan för att tidigt fånga upp barn och unga i behov av stöd. Det blev tydligt att ett bra och nära samarbete finns i kommunen, man är inte så många och känner därför varandra vilket underlättar mycket. En tydlig styrka hos mindre kommuner.   Full bemanning och nyinrättad … Läs mer om ”Kreativa samtal i Arvidsjaur mellan socialtjänst, elevhälsa, hälsocentral och socionomutbildare”

Återbesök i Storuman

kl. av | Taggar:

Även i Storuman handlade kommunens plan för handling och många av diskussionerna om samverkan, ”viktigt och ständigt pågående.”   Något som uppskattats mycket är de konsultinsatser som BUP erbjudit. Dessa har dock varit indragna en period på grund av brist på medel, men nu har beslutat fattats om att återinföra dem. Vikten av att samverka … Läs mer om ”Återbesök i Storuman”

Återbesök i Umeå

kl. av | Taggar:

Besöken i Umeå har varit upplagda lite annorlunda än vid andra kommunbesök. Redan vid vårt första besök i Umeå träffade vi många medarbetare inom den sociala barn och ungdomsvården och fick möjlighet att både återge mätningens resultat och diskutera den, väldigt intressanta diskussioner och glädjande att den upplevs som hjälpsam i ett nödvändigt utvecklingsarbete.  Vid … Läs mer om ”Återbesök i Umeå”

Regeringsbeslut på konferenserna

kl. av | Taggar:

Och idag kommer två beslut till: Det som Växjö kommun tillsammans med Linnéuniversitetet ska berätta om: Tidiga och förebyggande insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården Och det som Uppsala kommun berättar om tillsammans med Fackförbundet Vision och Akademikerförbundet SSR: För att behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten

Regeringsbeslut på konferenserna

kl. av | Taggar:

Idag lägger vi ut de uppdrag som Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse kommer berätta om på konferenserna. Tidiga och samordnade insatser Säkra skolgång för barn och unga som är placerade – utveckling av SiSam Och här är två av uppdragen som finns med i regleringsbrevet på denna länk. 14. Analys om den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag … Läs mer om ”Regeringsbeslut på konferenserna”

Tre regeringsbeslut

kl. av | Taggar: , , ,

Hej!   Här kommer tre av regeringsbeslut som ska presenteras på konferenserna. Idag lägger vi ut de uppdrag som SKL har och som de presenterar kl 09.45 på konferensdagarna. Mer tid för barn och unga genom förbättrad dokumentation – ett utvecklingsarbete i 30 kommuner Ökad delaktighet för barn och unga genom taligenkänning – en teknisk … Läs mer om ”Tre regeringsbeslut”