Författare: Cecilia Grefve

Forte bjuder in till dialog

kl. av | Taggar: ,

Under alla kommunbesök och andra dialoger som förts inom samordnaruppdraget har ett tydligt behov av forskning inom socialtjänstens område förts fram, det är därför glädjande att Forte är representerade och bjuder in till dialog vid alla fem konferenserna. Idag bloggar Fortes Inger Jonsson och Staffan Arvidssson inför deras fem seminarier.    Forte (Forskningsrådet för hälsa, … Läs mer om ”Forte bjuder in till dialog”

Siktet inställt på tillitsbaserad styrning i Östersund

kl. av | Taggar:

I Östersund var uppslutningen stor och representanter från såväl skola, hälso- och sjukvård, BUP och Mittuniversitetet – och för första gången var även en polis på plats. Även Margareta Winberg, särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter var med och berättade kort om sitt uppdrag. Inledningsvis beskrev kommunchefen att man … Läs mer om ”Siktet inställt på tillitsbaserad styrning i Östersund”

Återbesök i Sandviken

kl. av | Taggar:

I Sandviken fanns många medarbetare från den egna verksamheten såväl som från både skola och barn- och ungdomspsykiatri representerade. En stor del av diskussionerna handlade även här om samverkan.   När det gällde samarbetet med skolan så lyfte man att detta fungerar väl kring omedelbara omhändertaganden där man kan hitta bra lösningar så att hämtningar … Läs mer om ”Återbesök i Sandviken”

Återbesök i Hedemora

kl. av | Taggar:

I Hedemora var både elevhälsa och vårdcentral representerade. Inledningsvis diskuterades de fyra punkter som finns i planen för handling från 2016, och hur Hedemora arbetat med dem.   BBiC Hedemora är en av de få kommuner som ännu inte anslutit sig till BBIC. Detta ska införas hösten 2017. I augusti kommer en introduktionsutbildning på sex … Läs mer om ”Återbesök i Hedemora”

Kreativa samtal i Arvidsjaur mellan socialtjänst, elevhälsa, hälsocentral och socionomutbildare

kl. av | Taggar:

Vid besöket i Arvidsjaur handlade samtalen återigen mycket om samverkan för att tidigt fånga upp barn och unga i behov av stöd. Det blev tydligt att ett bra och nära samarbete finns i kommunen, man är inte så många och känner därför varandra vilket underlättar mycket. En tydlig styrka hos mindre kommuner.   Full bemanning och nyinrättad … Läs mer om ”Kreativa samtal i Arvidsjaur mellan socialtjänst, elevhälsa, hälsocentral och socionomutbildare”

Återbesök i Storuman

kl. av | Taggar:

Även i Storuman handlade kommunens plan för handling och många av diskussionerna om samverkan, ”viktigt och ständigt pågående.”   Något som uppskattats mycket är de konsultinsatser som BUP erbjudit. Dessa har dock varit indragna en period på grund av brist på medel, men nu har beslutat fattats om att återinföra dem. Vikten av att samverka … Läs mer om ”Återbesök i Storuman”

Återbesök i Umeå

kl. av | Taggar:

Besöken i Umeå har varit upplagda lite annorlunda än vid andra kommunbesök. Redan vid vårt första besök i Umeå träffade vi många medarbetare inom den sociala barn och ungdomsvården och fick möjlighet att både återge mätningens resultat och diskutera den, väldigt intressanta diskussioner och glädjande att den upplevs som hjälpsam i ett nödvändigt utvecklingsarbete.  Vid … Läs mer om ”Återbesök i Umeå”

Regeringsbeslut på konferenserna

kl. av | Taggar:

Och idag kommer två beslut till: Det som Växjö kommun tillsammans med Linnéuniversitetet ska berätta om: Tidiga och förebyggande insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården Och det som Uppsala kommun berättar om tillsammans med Fackförbundet Vision och Akademikerförbundet SSR: För att behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten