Författare: Eric Hetting

Rapport för inspiration, skillnad och reflektion

kl. av |

Idag publiceras slutrapporten Barnets och ungdomens reform – Förslag för en hållbar framtid. Fredagen den 15 december överlämnades rapporten till Åsa Regnér. En artikel om detta finns att läsa på regeringen.se.   Förhoppningen är att rapporten ska inspirera, göra skillnad och leda till reflektion om hur barnens och ungdomarnas delaktighet och medskapande kan öka i det … Läs mer om ”Rapport för inspiration, skillnad och reflektion”

Barnets bok – Min bok

kl. av |

Jag heter Helena Johansson och är socionom sedan snart 20 år. Jag har arbetat i många år som utredande socialsekreterare, med inriktning mot barn och deras familjer, och även i några år som arbetsledare inom socialtjänsten.     Cecilia Grefve har bett mig att göra ett blogginlägg för att berätta om ett material som jag … Läs mer om ”Barnets bok – Min bok”

Efterfrågade PowerPoints från alla konferenser

kl. av |

Dagarna vi haft tillsammans i Malmö, Linköping, Göteborg, Luleå och Stockholm har präglats av värme, engagemang och vilja. Kunskaper har spridits för att förbättra det allra viktigaste – det yttersta skyddsnätet för barn som far illa eller riskerar att fara illa, med och för barn och ungdomar. Tack alla! Under en hel dag på varje … Läs mer om ”Efterfrågade PowerPoints från alla konferenser”

Återbesök i Fagersta

kl. av |

Vid återbesöket i Fagersta började vi med att reflektera kring vad som hänt sedan det förra besöket 2016. Här fick vi information om två nya spännande arbeten   Inkludera flera – ett arbete utifrån ett folkhälsoperspektiv Tanken med projektet är att motverka segregation och utanförskap, samt främja integration och inkludering. Ett inslag i detta är … Läs mer om ”Återbesök i Fagersta”