Forte bjuder in till dialog

kl. av | Taggar: ,

Under alla kommunbesök och andra dialoger som förts inom samordnaruppdraget har ett tydligt behov av forskning inom socialtjänstens område förts fram, det är därför glädjande att Forte är representerade och bjuder in till dialog vid alla fem konferenserna. Idag bloggar Fortes Inger Jonsson och Staffan Arvidssson inför deras fem seminarier. 

 

Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) har fått i uppdrag att initiera och driva ett nationellt tioårigt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning. En viktig del i framtagandet av forskningsagendan är samverkan med olika aktörer som har kompetens och kunskap inom området.

 

Vi ser tillsammans de regionala slutkonferenserna som utmärkta tillfällen för representanter från socialtjänsten att lyfta fram synpunkter och kunskapsbehov utifrån verksamhetens perspektiv. Inför konferenserna skulle vi därför vilja be er att reflektera över möjligheter, utmaningar och forskningsbehov, gärna med stöd utifrån följande frågor:

 

  • Finns det särskilda grupper som omfattas av socialtjänstens insatser där behovet av forskningsbaserad kunskap är särskilt stort?
  • Finns det insatser inom socialtjänsten där det vore särskilt angeläget att fastställa utfallet för de som omfattas av insatserna?
  • Finns det behov av annan klient- och praktiknära forskning som skulle bidra till utvecklingen av socialtjänsten?
  • Vilka möjligheter och hinder finns för att kunna genomföra forskning nära kopplat till verksamheten? Vilka strukturer eller andra förutsättningar/incitament är viktiga för att kunna genomföra forskning som kräver tillgång till socialtjänstens resurser?
  • Vilka möjligheter och hinder finns för att kunna ta tillvara på ny vetenskaplig kunskap?
  • Vilka möjligheter och hinder finns för yrkesverksamma att kunna genomgå en forskarutbildning på deltid?

 

De här frågorna vill vi väldigt gärna diskutera med er under de regionala slutkonferenserna. Väl mött!

Inger Jonsson & Staffan Arvidsson, Forte