”Barn är barn, oavsett”

kl. av | Taggar:

- Den nationella handlingsplanen belyst utifrån ett perspektiv där alla barn och unga omfattas, även barn och unga med funktionsnedsättningar.

 

För några veckor sedan deltog vi vid ett närverksmöte för SKL:s regionala utvecklingsledare som arbetar för personer med funktionsnedsättningars bästa. De har efter mötet skickat en sammanfattning med sina synpunkter där de utifrån SKL:s handlingsplan (lägger in länk till handlingsplanen här) för den sociala barn- och ungdomsvården lyfter funktionsnedsatta barn och ungas behov.

 

Utvecklingsledarna lyfte en rad punkter i handlingsplanen där det är viktigt att framhäva att även funktionsnedsatta barn och unga ingår. De särskilda behov som gruppen har behöver betonas så deras perspektiv inte glöms bort.

 

  • De lyfter bland annat vikten av föräldrastöd och möjligheten att kunna anpassa det för att förhindra omhändertaganden. Det kan gälla exempelvis en förälder med funktionsnedsättning som är i behov av stöd.

 

  • Utvecklingsledarna välkomnar, precis som punkt 10 i SKL:s handlingsplan, regeringens kommande översyn av Socialtjänstlagen. Men de menar också att det behövs övervägas om det behövs en samlad barnlag där även funktionshinderområdets barn ingår.

 

  • Det är viktigt att socialsekreterare har kompetensen att utreda familjehem utifrån behov hos barn och unga med neuropsykiatriska/kognitiva funktionsnedsättningar. Det är också viktigt att familjehemmen får handledning och utbildning inom området för neuropsykiatri.

 

  • För att få till barn och ungas ökade delaktighet behövs stöd och hjälp för att de ska kunna utveckla sin kommunikativa förmåga. Barn ska komma till tals och kunna vara med och bidra till utformning av stöd och insatser.

 

Jag vill också passa på att tacka för ett gott samarbete. Vi hoppas att det på något sätt kan fortsätta framöver.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>