Dialog med aktörer som arbetar på uppdrag av socialtjänsten

kl. av |

IMG_0083

Utöver de viktiga kommunbesöken för vi även dialog med andra aktörer inom den sociala barn- och ungdomsvården. Den 20 april bjöd vi in till dialog för att diskutera den sociala barn- och ungdomsvården med organinsationer som arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Det var ett intressant möte med många viktiga diskussioner. Bland annat efterfrågades utvärdering och forskning av insatser som barn och unga får. ”Beforska metoder så att vi vet att det vi gör ger effekt.” Leder insatserna till något gott för barn och unga? Det är många insatser som socialtjänsten erbjuder som är detsamma sedan många år tillbaka. Är de utformade utifrån den enskildes behov eller gör vi bara det som vi alltid har gjort? Intresse fanns att själva vara med och utveckla insatserna. ”Det är inte bara att ösa in nya pengar utan att använda pengarna på ett smartare sätt”. Mötet innehöll även en längre diskussion kring upphandlingsregler. Flera menade att upphandlingen fungerar sämre idag än tidigare. ”Det vi ser är att många kommuner har kapitulerat de sista åren. Då gör de en lägstaprisupphandling som inte alltid blir det bästa insatserna.” Privata och ideella krafter hjälper gärna till att bidra till en positiv utveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vi kom överrens om att träffas igen senare under arbetes gång och då även med representanter från kommunerna som upphandlar vården.