Nationellt samråd på måndag!

kl. av | Taggar: , , , , , , , , , , , , , , ,

Hej!

Som nationell samordnare möter jag barn och vårdnadshavare som har erfarenhet av den sociala barn- och ungdomsvården. Jag möter kommunföreträdare, barnrättsorganisationer, privata vårdgivare och många andra i civilsamhället. Syftet är ständigt och jämt att driva på utvecklingen av den sociala barn och ungdomsvården.

 

När jag i mitten av sommaren tillsammans med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér bjöd in till ett nationellt samråd med myndigheter och fackliga företrädare kändes 7 september mycket avlägset. Men nu är dagen snart här och syftet med mötet – att tillsammans möta den sociala barn- och ungdomsvården och diskutera vad som behöver förstärkas, förändras, samordnas och eventuellt tas bort – känns mer angeläget än någonsin.

 

Vid kommunbesöken har vi diskuterat vad man på nationell nivå kan göra för att förbättra arbetet kommunal nivå.  Bristen på samverkan och samarbete har under våra kommunbesök utkristalliserat sig som ett stort förbättringsområde.  Det känns alltså mycket angeläget att driva på samverkan även på nationell nivå för att kunna diskutera hur vi kan hjälpas åt för att hjälpa varandra på såväl nationell, regional och kommunal nivå.

 

Upplevelsen är många gånger att det är svårt att förstå vem som gör vad på de olika nivåerna. Det blir också viktigt att diskutera – hur vi tillsammans kan göra våra roller och de budskap vi har tydligare.

 

Till samrådet har generaldirektörer, andra nationella samordnare och direkt ansvariga bjudits in. Deltagare från Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Föreningen Sveriges Socialchefer, Inspektionen för Vård och Omsorg, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polismyndigheten, den nationella samordnaren för EU-migranter, SSR, Vision, Statens Institutionsstyrelse, Skolinspektionen, Socialstyrelsen, Utbildningsdepartementet och Riksdagen kommer att delta.

 

Det är ett mycket viktigt möte för att vi tillsammans ska kunna driva på utvecklingen av en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet.

 

/Cecilia