Tagg: Finspång

Återbesök i Finspång

kl. av | Taggar:

Viktigt att skapa bestående strukturer för samverkan! I Finspång handlade en stor del av diskussionen om samverkan. Ett kartläggningsarbete pågår kring vilka strukturer som finns och vilka som saknas, med målet att utveckla de existerande och skapa nya. De samverkansgrupper som identifierats är: Grupp 1: Tidig samverkan mellan socialtjänst och förskola för att nå föräldrar … Läs mer om ”Återbesök i Finspång”

Finspång – en stark industriell bygd

kl. av | Taggar:

I Finspång jobbar 45-50 procent av invånarna på äldre industrier. Siemens är en stor arbetsgivare, precis som SSAB och SAPA. Men här finns även Mo Gård med ungefär 300 anställda. De erbjuder tjänster, stöd och utbildningar för bland annat döva och dövblinda med ytterligare funktionsnedsättningar. De utgår från individens behov, förutsättningar och önskemål och tror … Läs mer om ”Finspång – en stark industriell bygd”