Etikett: Storuman

Återbesök i Storuman

kl. av | Taggar:

Även i Storuman handlade kommunens plan för handling och många av diskussionerna om samverkan, ”viktigt och ständigt pågående.”   Något som uppskattats mycket är de konsultinsatser som BUP erbjudit. Dessa har dock varit indragna en period på grund av brist på medel, men nu har beslutat fattats om att återinföra dem. Vikten av att samverka … Läs mer om ”Återbesök i Storuman”

Helheten ett vinnande koncept i Storuman

kl. av | Taggar:

I Storuman finns en kontinuitet i den sociala barn- och ungdomsvården. Här arbetar socialsekreterarna med alla delar. De tar emot anmälningar, gör utredningar, följer upp öppenvårdsinsatser och att barn och unga har det bra i familjehem eller HVB. Dessutom handlägger socialsekreterarna försörjningsstöd.   Vi träffade både fackliga företrädare och en socialsekreterare som tyckte att detta … Läs mer om ”Helheten ett vinnande koncept i Storuman”