Frön som förändrar

kl. av | Taggar: , ,

Gästblogginlägg av barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Den sociala barn och ungdomsvården kräver stabilitet och långsiktighet. Om det uppdrag som Cecilia har råder det politisk enighet. För mig som ansvarig minister är uppdraget så viktigt att jag har förstärkt det och bett om regelbunden återkoppling.

Frön som förändrar, av Åsa RegnérIdag gästbloggar barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 

Uppdraget har skapat en positiv anda, hopp och vilja till förändring. Människor från olika delar av landet har redan hört av sig och berättat att de tycker initiativet är bra och ger hopp.

 

Men det är viktigt att det inte stannar vid hopp, vilja och prat. Det måste också hända saker. Därför förstärkte jag Cecilias uppdrag – för att tidigt i arbetet kunna urskilja förbättringsområden, sprida de vidare och agera. Och därför var jag mycket glad förra efter mitt första avstämningsmöte med Cecilia i torsdags.

 

Efter de inledande kommunbesöken har såväl Luleå som Sjöbo gjort varsin handlingsplan med konkreta mål som ska uppfyllas. Dessa kommer Cecilia att följa upp vid kommunbesök nummer två. Det handlar bland annat om att öka socialsekreterarens direkta tid med barnet. Andra kommuner är i färd med att ta fram sina handlingsplaner och dessa kommer att nås via Cecilias blogg.

 

Men Cecilia berättade också om de stora utmaningar vi har framför oss. Hon berättade att barns delaktighet är mycket låg i ärenden, och även om det är glädjande att höra att kommuner nu vidtar åtgärder för att förändra detta finns en lång väg kvar att gå. Hon berättade också om dokumentationen och administrationen, som upplevs som övermäktig bland socialsekreterare, och om problemet med att få med såväl skola som sjukvård – något som är viktigt för en trygg uppväxt. För att ändra detta krävs horisontell styrning där barn och ungas behov står i centrum, självklart med stöd av föräldrar och andra viktiga personer i deras omgivning.

 

Hur går vi då vidare? Jo, Cecilia kommer att fortsätta sina besök. Hon kommer att fortsätta ta del av ovärderliga erfarenheter och idéer. Hon kommer att hålla nationella dialoger med barn och vårdnadshavare där jag kommer att delta, såväl som med andra myndigheter, forskare, experter och samhällsaktörer.

 

Men det krävs mod. Mod att invänta processer och mod att våga. Och jag vågar. Det finns så mycket goda idéer och så mycket vilja där ute. Det handlar om att ta vara på detta. Att dela med sig och att vilja ta till sig och lära av varandra för att få en god social barn- och ungdomsvård i alla Sveriges kommuner. För att det ska bli det krävs att vi alla på kommunal, regional och nationell nivå samverkar.

 

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

2015-07-01