Kategori: Barn, unga och vuxnas delaktighet

GIRFEC (Getting It Right For Every Child)

kl. av | Taggar: , ,

Samverkan och medskapande mellan invånare och olika verksamheter är idag en mycket angelägen fråga. Myndigheter, huvudmän, organisationer, företag och framför allt invånare efterlyser bättre, tillgängligare och tydligare stöd och struktur. Idag, fredag, får SKL under förmiddagen och Regeringskansliet under eftermiddagen besök av en delegation från Skottland, bestående av både politiker och tjänstemän. Syftet med dagens … Läs mer om ”GIRFEC (Getting It Right For Every Child)”

Sammanställning av mätningen

kl. av | Taggar:

Hej! Här kommer resultatet av den tidsmätning som gjorts av utredande socialsekreterares och deras närmsta chefs arbetstid. 1302 socialsekreterares arbetstid har mätts under en vecka, vilket motsvarar 6510 arbetsdagar. Här är variablerna som mätningen utgått från. Här är mätningen av arbetsledande chefers arbetstid. Och här är variablerna som använts.