Kategori: Kommunbesök

Siktet inställt på tillitsbaserad styrning i Östersund

kl. av | Taggar:

I Östersund var uppslutningen stor och representanter från såväl skola, hälso- och sjukvård, BUP och Mittuniversitetet – och för första gången var även en polis på plats. Även Margareta Winberg, särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter var med och berättade kort om sitt uppdrag. Inledningsvis beskrev kommunchefen att man … Läs mer om ”Siktet inställt på tillitsbaserad styrning i Östersund”

Återbesök i Sandviken

kl. av | Taggar:

I Sandviken fanns många medarbetare från den egna verksamheten såväl som från både skola och barn- och ungdomspsykiatri representerade. En stor del av diskussionerna handlade även här om samverkan.   När det gällde samarbetet med skolan så lyfte man att detta fungerar väl kring omedelbara omhändertaganden där man kan hitta bra lösningar så att hämtningar … Läs mer om ”Återbesök i Sandviken”

Återbesök i Hedemora

kl. av | Taggar:

I Hedemora var både elevhälsa och vårdcentral representerade. Inledningsvis diskuterades de fyra punkter som finns i planen för handling från 2016, och hur Hedemora arbetat med dem.   BBiC Hedemora är en av de få kommuner som ännu inte anslutit sig till BBIC. Detta ska införas hösten 2017. I augusti kommer en introduktionsutbildning på sex … Läs mer om ”Återbesök i Hedemora”

Kreativa samtal i Arvidsjaur mellan socialtjänst, elevhälsa, hälsocentral och socionomutbildare

kl. av | Taggar:

Vid besöket i Arvidsjaur handlade samtalen återigen mycket om samverkan för att tidigt fånga upp barn och unga i behov av stöd. Det blev tydligt att ett bra och nära samarbete finns i kommunen, man är inte så många och känner därför varandra vilket underlättar mycket. En tydlig styrka hos mindre kommuner.   Full bemanning och nyinrättad … Läs mer om ”Kreativa samtal i Arvidsjaur mellan socialtjänst, elevhälsa, hälsocentral och socionomutbildare”

Återbesök i Storuman

kl. av | Taggar:

Även i Storuman handlade kommunens plan för handling och många av diskussionerna om samverkan, ”viktigt och ständigt pågående.”   Något som uppskattats mycket är de konsultinsatser som BUP erbjudit. Dessa har dock varit indragna en period på grund av brist på medel, men nu har beslutat fattats om att återinföra dem. Vikten av att samverka … Läs mer om ”Återbesök i Storuman”

Återbesök i Umeå

kl. av | Taggar:

Besöken i Umeå har varit upplagda lite annorlunda än vid andra kommunbesök. Redan vid vårt första besök i Umeå träffade vi många medarbetare inom den sociala barn och ungdomsvården och fick möjlighet att både återge mätningens resultat och diskutera den, väldigt intressanta diskussioner och glädjande att den upplevs som hjälpsam i ett nödvändigt utvecklingsarbete.  Vid … Läs mer om ”Återbesök i Umeå”

Sundsvall har vänt skutan i rätt riktning!

kl. av | Taggar:

Sundsvall är den första kommunen som satsat på arbetstidsförkortning – en satsning som lett till att kommunen nu har fått stabilitet bland socialarbetarna och haft lättare att rekrytera. Idag finns inte längre några vakanser.   I september 2016 infördes 6 ½ timmes arbetsdag i tre utredargrupper, två inom barn och unga och en vuxengrupp.  Socialarbetarna … Läs mer om ”Sundsvall har vänt skutan i rätt riktning!”

Ledningssystem för kvalitet i Flen

kl. av | Taggar:

Vid det första kommunbesöket i Flen åt vi lunch i Aktivitetshuset Skjortan – en gammal skjortfabrik som numera är en social mötesplats där alla ska känna sig välkomna och ha möjlighet till utveckling, bildning och en betydelsefull fritid. Det kändes därför roligt att spendera hela dagen där vid det andra besöket. Flen har arbetat intensivt … Läs mer om ”Ledningssystem för kvalitet i Flen”

Örebro – på god väg

kl. av | Taggar:

Att rekrytera och behålla socionomer – en prioriterad fråga i Örebro. Under dagen berättade representanter från Örebro om hur de arbetar med just detta, och de visade stort intresse för hur andra kommuner jobbar med frågan. – En åtgärd som Örebro vidtar är att ha en fortbildningsdag för kommunens alla socionomer, där yrket står i … Läs mer om ”Örebro – på god väg”