Kategori: Övrigt

Efterfrågade PowerPoints från alla konferenser

kl. av |

Dagarna vi haft tillsammans i Malmö, Linköping, Göteborg, Luleå och Stockholm har präglats av värme, engagemang och vilja. Kunskaper har spridits för att förbättra det allra viktigaste – det yttersta skyddsnätet för barn som far illa eller riskerar att fara illa, med och för barn och ungdomar. Tack alla! Under en hel dag på varje … Läs mer om ”Efterfrågade PowerPoints från alla konferenser”

Återbesök i Fagersta

kl. av |

Vid återbesöket i Fagersta började vi med att reflektera kring vad som hänt sedan det förra besöket 2016. Här fick vi information om två nya spännande arbeten   Inkludera flera – ett arbete utifrån ett folkhälsoperspektiv Tanken med projektet är att motverka segregation och utanförskap, samt främja integration och inkludering. Ett inslag i detta är … Läs mer om ”Återbesök i Fagersta”

Regeringsbeslut på konferenserna

kl. av | Taggar:

Och idag kommer två beslut till: Det som Växjö kommun tillsammans med Linnéuniversitetet ska berätta om: Tidiga och förebyggande insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården Och det som Uppsala kommun berättar om tillsammans med Fackförbundet Vision och Akademikerförbundet SSR: För att behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten

Regeringsbeslut på konferenserna

kl. av | Taggar:

Idag lägger vi ut de uppdrag som Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse kommer berätta om på konferenserna. Tidiga och samordnade insatser Säkra skolgång för barn och unga som är placerade – utveckling av SiSam Och här är två av uppdragen som finns med i regleringsbrevet på denna länk. 14. Analys om den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag … Läs mer om ”Regeringsbeslut på konferenserna”

Tre regeringsbeslut

kl. av | Taggar: , , ,

Hej!   Här kommer tre av regeringsbeslut som ska presenteras på konferenserna. Idag lägger vi ut de uppdrag som SKL har och som de presenterar kl 09.45 på konferensdagarna. Mer tid för barn och unga genom förbättrad dokumentation – ett utvecklingsarbete i 30 kommuner Ökad delaktighet för barn och unga genom taligenkänning – en teknisk … Läs mer om ”Tre regeringsbeslut”

Sammanfattning av tio regeringsuppdrag

kl. av | Taggar:

Nu är det dags att öppna anmälan till våra fem regionala spridningskonferenser. Vi börjar i Malmö den 29/8, åker vidare till Linköping den 1/9 och därefter till, Göteborg den 4/9, till Luleå den 12/9 och slutligen arrangerar vi en konferens i Stockholm den 19/9.   Under konferenserna, som framgår av det program, som vi strax … Läs mer om ”Sammanfattning av tio regeringsuppdrag”

Save the date – fem regionala spridningskonferenser på vår förbättringsresa!

kl. av |

Uppdraget som nationell samordnare inom den sociala barn- och ungdomsvården avslutas med en slutrapport i december 2017.  För att beskriva, lyfta och lära om det arbete som många bidragit med för att förbättra och driva på utvecklingen för en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet, kommer vi att ha fem regionala spridningskonferenser.  Vår regionala … Läs mer om ”Save the date – fem regionala spridningskonferenser på vår förbättringsresa!”

Med appen Barnsam, barns sammanhang, tar Karlskronas socialtjänst uppföljningen av placerade barn in i framtiden.

kl. av | Taggar:

”Barnens egna upplevelser får en mycket tydligare roll; ”Så här har ingen pratat med mig tidigare” och ”Det känns som du förstår mig bättre nu” är respons som kommit från barnen under pilotprojektet. Också socialsekreterarna är nöjda. Kvalitén i uppföljningen höjs och metoden är enkel att använda”. Vi gör ett extra besök i Karlskrona kommun … Läs mer om ”Med appen Barnsam, barns sammanhang, tar Karlskronas socialtjänst uppföljningen av placerade barn in i framtiden.”

Ett samverkansprojekt mellan socionomutbildning och socialtjänst

kl. av |

Idag har vi en Nationell dialog, Momentum, om den sociala barn-och ungdomsvården.  Vi kommer säkert att beröra mellanrummet mellan utbildning och arbetsliv eftersom detta är ett diskussionsämne vid våra återbesök i kommunerna. Idag därför passande att publicera ett inlägg om ett samverkansprojekt mellan socionomutbildningen och socialtjänsten i Lund. Karin Kullberg, Harald Gegner, Monica Davidsson ”Vi … Läs mer om ”Ett samverkansprojekt mellan socionomutbildning och socialtjänst”

Spännande dialog mellan utbildare och verksamhet i Motala

kl. av | Taggar:

  Hur kan vi minska glappet mellan utbildning och arbetsliv? Till detta återbesök har vi som ni säkert noterat bett kommunerna att bjuda in både socionomutbildarna samt landstingsföreträdare. Tyvärr fanns inga representanter från landstinget med vid vårt besök i Motala med däremot socionomutbildare ifrån både Linköpings- och Örebro universitet. Vi diskuterade övergången mellan socionomutbildning och … Läs mer om ”Spännande dialog mellan utbildare och verksamhet i Motala”