Kategori: Övrigt

Rapport för inspiration, skillnad och reflektion

kl. av |

Idag publiceras slutrapporten Barnets och ungdomens reform – Förslag för en hållbar framtid. Fredagen den 15 december överlämnades rapporten till Åsa Regnér. En artikel om detta finns att läsa på regeringen.se.   Förhoppningen är att rapporten ska inspirera, göra skillnad och leda till reflektion om hur barnens och ungdomarnas delaktighet och medskapande kan öka i det … Läs mer om ”Rapport för inspiration, skillnad och reflektion”

Barnets bok – Min bok

kl. av |

Jag heter Helena Johansson och är socionom sedan snart 20 år. Jag har arbetat i många år som utredande socialsekreterare, med inriktning mot barn och deras familjer, och även i några år som arbetsledare inom socialtjänsten.     Cecilia Grefve har bett mig att göra ett blogginlägg för att berätta om ett material som jag … Läs mer om ”Barnets bok – Min bok”

Efterfrågade PowerPoints från alla konferenser

kl. av |

Dagarna vi haft tillsammans i Malmö, Linköping, Göteborg, Luleå och Stockholm har präglats av värme, engagemang och vilja. Kunskaper har spridits för att förbättra det allra viktigaste – det yttersta skyddsnätet för barn som far illa eller riskerar att fara illa, med och för barn och ungdomar. Tack alla! Under en hel dag på varje … Läs mer om ”Efterfrågade PowerPoints från alla konferenser”

Återbesök i Fagersta

kl. av |

Vid återbesöket i Fagersta började vi med att reflektera kring vad som hänt sedan det förra besöket 2016. Här fick vi information om två nya spännande arbeten   Inkludera flera – ett arbete utifrån ett folkhälsoperspektiv Tanken med projektet är att motverka segregation och utanförskap, samt främja integration och inkludering. Ett inslag i detta är … Läs mer om ”Återbesök i Fagersta”

Regeringsbeslut på konferenserna

kl. av | Taggar:

Och idag kommer två beslut till: Det som Växjö kommun tillsammans med Linnéuniversitetet ska berätta om: Tidiga och förebyggande insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården Och det som Uppsala kommun berättar om tillsammans med Fackförbundet Vision och Akademikerförbundet SSR: För att behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten

Regeringsbeslut på konferenserna

kl. av | Taggar:

Idag lägger vi ut de uppdrag som Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse kommer berätta om på konferenserna. Tidiga och samordnade insatser Säkra skolgång för barn och unga som är placerade – utveckling av SiSam Och här är två av uppdragen som finns med i regleringsbrevet på denna länk. 14. Analys om den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag … Läs mer om ”Regeringsbeslut på konferenserna”

Tre regeringsbeslut

kl. av | Taggar: , , ,

Hej!   Här kommer tre av regeringsbeslut som ska presenteras på konferenserna. Idag lägger vi ut de uppdrag som SKL har och som de presenterar kl 09.45 på konferensdagarna. Mer tid för barn och unga genom förbättrad dokumentation – ett utvecklingsarbete i 30 kommuner Ökad delaktighet för barn och unga genom taligenkänning – en teknisk … Läs mer om ”Tre regeringsbeslut”

Sammanfattning av tio regeringsuppdrag

kl. av | Taggar:

Nu är det dags att öppna anmälan till våra fem regionala spridningskonferenser. Vi börjar i Malmö den 29/8, åker vidare till Linköping den 1/9 och därefter till, Göteborg den 4/9, till Luleå den 12/9 och slutligen arrangerar vi en konferens i Stockholm den 19/9.   Under konferenserna, som framgår av det program, som vi strax … Läs mer om ”Sammanfattning av tio regeringsuppdrag”

Save the date – fem regionala spridningskonferenser på vår förbättringsresa!

kl. av |

Uppdraget som nationell samordnare inom den sociala barn- och ungdomsvården avslutas med en slutrapport i december 2017.  För att beskriva, lyfta och lära om det arbete som många bidragit med för att förbättra och driva på utvecklingen för en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet, kommer vi att ha fem regionala spridningskonferenser.  Vår regionala … Läs mer om ”Save the date – fem regionala spridningskonferenser på vår förbättringsresa!”