11 januari i Torsby

kl. av | Taggar:

I Torsby handlade dagen en hel del om mottagandet av ensamkommande barn och unga som präglat arbetet under det dryga år som gått sedan förra besöket i oktober 2015. Samtidigt som det inneburit merarbete så framhölls också att mottagandet lett till många kontakter över förvaltningsgränserna – det fanns en enighet om att man lärt sig mycket! En fråga som dock väcktes var hur ensamkommande barn och ungas kunskaper tagits tillvara.

 

Gemensam utbildning för personal på HVB för ensamkommande

En spännande aktivitet var en gemensam utbildning för personal som arbetar på HVB-hem för ensamkommande barn och unga. Under hösten 2016 deltog 150 anställda och deras chefer på en fyradagarsutbildning kring etnicitet, kultur och identitet, asylprocess, lagstiftning, psykisk ohälsa, samtalsmetodik och dokumentation. Utbildningen genomfördes av FoU Välfärd Värmland i samarbete med Länsstyrelsen Värmland. Utbildningen genomfördes som dialogseminarier där deltagarna fick reflektera, diskutera och bidra med egna erfarenheter. Intresset i länet var så stort att inte alla fick plats och om behovet kvarstår i kommunerna kommer den att upprepas hösten 2017.

 

Sveriges lägsta sjukfrånvaro- hur?

Torsby har under flera år haft Sveriges lägsta sjukfrånvaro (bara 3,9 procent). Hemligheten bakom denna framgång är att man använt sig av en av Försäkringskassans kanske minst använda förmån till arbetsgivarna: förebyggande sjukpenning. Den innebär att Försäkringskassan och inte arbetsgivaren betalar sjuklönen för den anställde under tiden för en rehabiliteringskurs. I Torsby kommun får alla anställda som visar tydliga tecken på att kunna bli långvarigt sjuka möjlighet att gå den rehabiliteringskursen. I kommunen gör man heller ingen skillnad på om den anställdas ohälsa kommer sig av situationen på jobbet eller privat.

 

Familjehemsplacerade barn

Ett arbete med att hälsoundersöka familjehemsplacerade barn pågår i länet – nu är ungefär 40 procent av barnen undersökta jämfört med ungefär 10 procent, när arbetet började.

Alla var överens om att det finns ett behov av att stärka arbetet med familjehemsplacerade barns skolgång. En skolrepresentant framförde att alla barn som går i skolan ska behandlas lika, oavsett om den unge är familjehemsplacerad eller inte, medan en annan representant funderade över om familjehemsplacerade barn kanske behöver mer stöd.

En reflektion som dök upp är varför det är skillnad på socialtjänsten och andra myndigheter när det gäller fel och misstag som gjorts? Om en vårdcentral begår ett misstag blir inte alla vårdcentraler dragna över en kam, detsamma gäller skolor men när det gäller socialtjänsten finns en tendens att generalisera misstag som begåtts inom socialtjänsten till alla socialtjänstkontor runt om i landet. Varför är det så?

Avslutningsvis ville Torsby skicka med oss att individ- och familjeomsorgen idag inte kan hålla budget utan detta har man löst genom att medel måste föras över från andra socialtjänstområden – på lång sikt kommer detta inte att fungera.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>