Örebro den 8 december

kl. av | Taggar:

Örebro är en stad med goda förutsättningar för att bedriva en social barn- och ungdomsvård med god kvalitet! Det berättade ett av kommunalråden för oss. Däremot är det stundtals stora inflödet av anmälningar och att göra kommunen till en attraktiv arbetsplats två utmaningar. Under eftermiddagen var uppslutningen mycket stor – ungefär 30 politiker och tjänstemän deltog under dialogen.

 

Vi pratade om att det sociala arbetet måste återupprättats! Samtidigt är det viktigt att det är kunskapsstyrt, vilket gör behovet av effektstudier stort. Jag tror att det handlar om att möta upp och balansera detta. Annars kommer vi att tappa ännu fler medarbetare. Men det är viktigt att det satsas mer på effektstudier för att medarbetare ska få en trygghet och tro på sitt arbete. Vi hade väl aldrig tillåtit en operation som vi inte visste fungerade?

 

Socialförvaltningen i Örebro har hittat nya sätt att rekrytera på. De har engagerat sina medarbetare för att de ska dela arbetsannonser på Facebook. Utgångspunkten har varit att fånga nyutbildade för vikariat och redan nu börja lära upp dem inför sommarperioden. De bygger även en rekryteringsbank utifrån det här sättet. Mycket spännande! Att anpassa sig till målgrupper och flytta sig dit människor finns är något som företag ofta varit bra på att göra, men något som vi i offentlig förvaltning kanske varit sämre på, och som gjort att vi hamnat efter lite. Det är en viktig del i att visa att även offentlig förvaltning är en attraktiv arbetsgivare – ett sätt att visa att man kan tänka i nya banor och är moderna.

 

Visionen som de fackliga representanterna har är att:

  • Det ska finnas erfarna, bra socialsekreterare

  • Anställningsvillkoren måste vara bättre – man måste locka för att folk ska vilja jobba med utredning

  • Ledarskapet förbättras

  • Grundbemanningen ska öka då arbetsbelastningen är för hög.

 

Vi fick från de fackliga representanterna även en anmälan som gjorts till Arbetsmiljöverket om arbetssituationen. Där framgick bland annat att personalomsättningen varit och är mycket hög. Vi hade också en diskussion om hur man ska räkna personalomsättning – om även den interna rörligheten räknas in. Men hur vi än räknar så påverkar omsättningen både de barn och unga som verksamheten är till för såväl som medarbetare, chefer och hela verksamhetsutvecklingen.

 

Örebro lyfte fyra saker som ska vara med i deras plan för handling:

  • En vision finns om att arbeta på ett nytt sätt i Vivalla och det fortsatta arbetet med det ska ingå i Örebros plan för handling. Där skulle exempelvis socialsekreterarna kunna sitta i polisens lokaler tillsammans med kuratorer som knyter samman med skolans verksamhet. Att samla olika verksamheter under samma tak tror jag verkligen på. Det skulle leda till en ökad kännedom om vad respektive verksamhet för tillfället jobbar med och öka tillgängligheten till varandra. Och! Även den mänskliga aspekten gör detta mycket positivt – det ger de som jobbar på arbetsplatsen större chans att lära känna varandra – att se och höra varandra.

  • Det fortsatta arbetet med Mini-Maria – alltså stöd till ungdomar som har frågor eller bekymmer med alkohol eller droger.

  • Arbetet med SkolFam för att stärka barn i familjehems skolresultat ska Örebro aktivt jobba med. Att Örebro satsar på SkolFam beslutades av kommunstyrelsen den 19 oktober. Tidigare har jag skrivit om nyttan med sociala investeringsfonder, och i Örebros fall är det en sådan som kommer att finansiera arbetet!

 

Medskick till staten:

  • I Örebro har ärenden och anmälningar om våld i nära relationer ökat och där saknar kommunen en tydlig fördelning från statligt håll.

  • Man lyfte också kunskapsstödet och behovet av effektstudier.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>