Alternativa namn i Sundsvall

kl. av | Taggar:

I Sundsvall fick vi möjlighet att träffa en kvinna med längre erfarenhet av socialtjänsten. Hon var på många sätt nöjd med den kontakt hon haft men efterfrågade mer stöd till henne och andra föräldrar som har sina barn placerade. Vi diskuterade möjligheten till föräldrautbildning för de vårdnadshavare som har sina barn placerade. Hon förde också fram vikten av att socialtjänsten borde bli bättre på att samordna sig internt, så att hon och andra barn och föräldrar slipper träffa många olika personer och berätta om sina erfarenheter om och om igen.

Liv och rörelse efter engagerat samtal
Liv och rörelse efter engagerat samtal

Vikten av att få till intern och extern samverkan kom även upp som en viktig del i samtal med fackliga företrädare, socialsekreterare, chefer och politiker. Tänk att det är så svårt att få till detta! Jag hoppas att Sundsvall utgår från medborgarens perspektiv i det fortsatta förbättringsarbetet.

 

Sundsvall har hög personalomsättning när det gäller socialsekreterare som arbetar med barn och unga. Det är en utmaning. Däremot var personalomsättningen när det gäller enhetscheferna låg. Det vore intressant att fördjupa sig i. Vad är det som gör att de stannar och trivs? När det gäller personalsituationen för socialsekreterare arbetar kommunen utifrån en handlingsplan för att försöka stävja utvecklingen och få till en verksamhet där det finns önskemål om att stanna. De har även anlitat Viktoria Skoog (socionom och fil dr i socialt arbete) för att analysera den sociala barn- och ungdomsvårdens arbete med processen att ta emot en anmälan, utreda den och genomföra insatser. I arbetet ingår bland annat att intervjua socialsekreterare om deras syn på arbetet. Genomlysningen kommer att vara klar under våren.

 

En av socialsekreterarena undrade om det ingick i mitt uppdrag att fundera över ett alternativt namn till ”den sociala barn- och ungdomsvården”. Hon refererade till Norge där det heter Barnavärnet. Det skulle väl vara bra om vi har något liknande namn i Sverige! Finns det några idéer där ute? Twittra eller kommentera gärna då!

 

Det blev intensiva diskussioner och det var flera förslag som kom upp som förslag till plan för handling. Kommunen kommer bland annat att diskutera följande punkter mellan nämnder och förvaltningar och återkomma med en plan senast i juni:

 

  • ta fram övergripande politiska mål och en inriktning för den sociala barn- och ungdomsvården. Vad vill Sundsvall med sin sociala barn- och ungdomsvård?
  • minska glappet mellan kommunstyrelsen, aktuella nämnder och förvaltning,
  • utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och medborgarna i kommunen,
  • minska personalomsättningen och arbeta vidare med den existerande handlingsplanen för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. De lyfte även upp vikten av att göra medarbetarna delaktiga i detta arbete,
  • arbeta vidare med de förslag som Viktoria Skoogs genomlysning av processerna ger.  

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>