Åmål sticker ut!

kl. av | Taggar:

Det är nämligen så att socionomer ringer till kommunen och frågar om det finns några lediga jobb! Det finns alltså inga problem med att rekrytera personal.

I Åmål är samarbetet med både barn- och vuxenpsykiatrin bra
I Åmål är samarbetet med både barn- och vuxenpsykiatrin bra

Samtidigt beskrivs att personalen har gått på knäna under hösten. ”De har haft det tufft”, sa förstesekreteraren. Anmälningar av barn som riskerar att fara illa har ökat och det har även kommit många ensakommande asylsökande barn. Under hösten gjordes en skrivning till politiken om arbetssituationen. Politiken lyssnade och den sociala barn- och ungdomsvården fick förstärkning. Vid rekryteringen blev det möjligt att anställa två erfarna socialsekreterare.

 

Framgångsfaktorer som attraktiv arbetsgivare

Vi förde flera samtal under dagen om vilka framgångsfaktorerna är för det stora intresset av att vilja jobba i Åmål.

 

Både fackliga representanter och chefer beskrev verksamheter med gott samarbete mellan enheter och god samverkan mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Även barn- och vuxenpsykiatrin är delaktig i samarbetet. Det enda som synliggjordes som i behov av förändring var samarbetet mellan barn- och ungdomsenheten och försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen, som idag ligger i olika förvaltningar. Där finns det behov av att diskutera hur de kan samverkan utifrån barnets perspektiv.

 

I Åmål stöttar socionomer som arbetar med behandling upp utredande socialsekreterare, bland annat med att uppföljning av placerade barns behov. Psykiatrin hjälper till i att stödja familjer där någon lider av psykisk ohälsa. De utredande socialsekreterarna arbetar även nära vuxenenheten och LSS-handläggarna.  Alla socionomer som arbetar med barn och unga har fått en familjeterapiutbildning i steg ett.

 

Delaktighet och allianser

Förstesekreteraren för de utredande socialsekreterarna berättar att de haft en högre arbetsbelastning i år i jämförelse med tidigare år. ”Vi håller fanan högt ändå, det är den enda möjligheten”. Hon berättar att hon har ett nära ledarskap och att hennes dörr alltid står öppen, ”även om den är stängd”. Hon och biträdande förstesekreterare arbetar ihop för att ständig försöka utveckla arbetet. Deras ambition är att öka delaktigheten för barn och föräldrar i utredningsarbetet och att skapa arbetsallianser.

 

- Det (allianserna) är det viktigaste redskap vi har. Ibland leder inte utredningarna till några insatser, om man lyckas skapa allianser och förändring. Även om en utredning avslutas utan insatser återkommer man (medborgare) och ber om hjälp senare. Så skulle man inte göra om man inte har fått bra bemötande.

 

Utvecklingsarbete med delaktighet

Vi fick även en dragning om Fyrbodalregionens utvecklingsarbete för att öka barn och ungas delaktighet i kontakten med socialtjänsten. Detta gjordes genom studiecirklar med socialsekreterare i DUS-samtal (delaktighets- och utvecklingsstödjande samtal). Resultatet blev en modell för hur vi kan arbeta med barn och ungas delaktighet. Vill ni läsa vidare om detta finns en länk till rapporten här. Vid dragningen lämnades även högtidligt över till mig en dagsfärskrapport om hur erfarenheterna från DUS kan leda till verksamhetsutveckling.

 

Familjeförskola

Vi fick också information om kommunens Familjeförskola – en gruppverksamhet på familjecentralen där föräldrar kan få extra stöd. Gruppen har plats för åtta barn och deras föräldrar och de träffas en gång i veckan. De som arbetar i gruppen är föräldrarådgivare och förskolepedagoger. Vid behov besöker även sköterska från barnavårdcentralen och barnmorska gruppen. Ett mycket bra initiativ!

 

Samverkan över gränser

Dalsland är verkligen föregångare när det gäller samarbete över kommungränserna. Här finns Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet. De servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds och Dals Eds kommuner med rekrytering av familjehem och familjerätt. Nu är de i färd i att starta ett samarbeta kring utredning av barn och unga. Detta arbete ska bli intressant att följa!

 

Åmåls plan för handling väntas vara klar om ungefär två månader och de diskuterade följande som innehåll:

  • Att utveckla samverkan och utveckling mellan skola och psykiatri
  • Att behålla den personal som finns och upprätta den attraktionskraft som kommunen har
  • Att utöka samverkan i den organisation som Fyrbodal har
  • Samtal om utredning av barn och unga. ”De är föredömliga men varför ska vi som politiker ha så mycket information. Det vore bättre om det var kortare. Vi behöver inte har reda på allt från socialtjänsten. Jag tycker inte att vi ska behöva få all denna information. Det vore bättre om det är mer kortfattat.”
  • Utveckla samverkan mellan förskolan, skola och socialtjänst. ”Vi är skyldiga att göra anmälan men kan vi göra något före en anmälan?”  
  • Utvecklingsarbete för att få till en bättre samverkan mellan försörjningsstöd och enheten för utredning av barn och unga. Där läggs en grund för ett gemensamt barnperspektiv.
  • Anställa administrativ personal för att få stöd i bland annat familjehemsavtal, där även diskussion om ekonomisk ersättning till familjehemmen ingår.

 

Medskick till den nationella nivån:

  • Hur ser regeringen på att det råder brist på socionomer? Vad behövs? Hur förbereder vi för kommande generationer? Det vore även bra om utbildningen innehåller viken av att samarbeta med andra.
  • Åmål kan tänka sig alternativa anställningsformer – så som exempelvis att anställa studenter på några procent så att de lär sig upp långsamt och kan gå in som vikarier under sommaren.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>