Arvidsjaur – här finns det plats för invånarna!

kl. av | Taggar:

I Arvidsjaur kommun bor drygt 7000 invånare. Det bor en person per 1,4 kvadratkilometer och här finns 3 500 registrerade snöskotrar. Den senare informationen fick vi av taxichauffören på väg till flygplatsen.

 

Dagen inleddes med att vi fick se en fantastisk film om kommunen. Precis som i Storuman arbetar socialsekreterarna i Arvidsjaur med helheten, så som utredning av barn och ungas behov, försörjningsstöd och vuxna missbrukare. En socialsekreterare arbetar dessutom 25 procent på Humlan, en mötesplats för unga. På Humlan, där även personal från elevhälsan jobbar, finns en kulturskola, och de erbjuder läxläsning en gång i veckan. Tanken är att erbjuda ungdomarna en plats att gå till på kvällar alla vardagar i veckan, för att bland annat fånga upp de som är i behov av lite extra stöd. Vi fick möjlighet att träffa en av de socialsekreterare som arbetar där.

- Det är jätteroligt att ha ett varierat arbete. Att bara sitta på kontor är inget som jag önskar. Om man vill ha variation och en djupare kontakt med sina klienter så är det ett bra sätt att jobba. Det är mycket utvecklande.

 

Lära av Danmark

I samtal om samverkan uppmärksammade skolchefen att vi i Sverige borde lära av Danmark. Där finns gemensamma universitetskurser för olika utbildningar som exempelvis socionomer och lärare. Mycket intressant. I Sverige skolas vi in i olika språkbruk och kulturer redan under utbildningen. Inte konstigt att det ibland kan bli svårt med samverkan när perspektiven och referensramarna ofta ser väldigt olika ut. Ska vi förändra på lång sikt måste vi gå djupt ner i strukturerna. Här har vi något att ta efter!

 

BUP

I Arvidsjaur diskuterades behovet av att kommunen och barn- och ungdomspsykiatrin behöver samarbeta bättre. Det är ett geografiskt avstånd men det skulle ändå kunna fungera bra. Representanter från kommunen menar att samarbetet fungerar bra mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin på chefsnivå men det är svårare när det gäller samarbetet kring enskilda personer. Vad är det som gör att det blir så? Nu har vi hört om dessa erfarenheter i de flesta kommuner som vi besökt. Här måste vi bli bättre. Ett tips är allt läsa vidare om samarbetet BarnSam som finns på Gotland. Även Stockholm har fått till ett bra samarbete – mer om det kommer i ett inlägg därifrån.

 

Mobil ungdomsmottagning

Kommunen vittnade också om att antalet mycket unga som blir föräldrar har ökat samtidigt som ungdomsmottagningen har lagt ner. Diskussioner kring hur Arvidsjaur kan möta upp detta fördes. Skulle en buss med en kringresande ungdomsmottagning kunna vara en lösning?

 

Besök på boende för ensamkommande

Vi besökte även ett HVB för ensamkommande asylsökande barn. Redan i somras var det fullt. Då bodde tolv pojkar där. Nu är de över 30 och tre-fyra pojkar bor i varje rum. Personalen berättar att det fungerar över förväntan. Bland annat kan de se att ungdomarna hjälper varandra att komma upp till skolan på mornarna.

- Vi har ett jättebra jobb. Att se killarna komma hit, få se dem växa upp och sedan flytta till egen lägenheten och skaffa bil.. sa en medarbetare som jobbat på boendet i åtta år.

Däremot berättade personalen att de inte längre hinner med att stödja ungdomarna i deras skolarbete. De hinner heller inte fånga upp de ungdomar som behöver lite mer stöd än andra. Chefen för boendet är nu i en process för att rekrytera fler till personalgruppen.

 

Brist på gode män

22 av ungdomarna har inte fått någon god man ännu och kommunen har svårt att rekrytera nya. Senare under eftermiddagen mötte vi en förtroendevald i kommunrevisionen som precis hade anmält sig som god man och haft ett första möte med en pojke. Vi hoppas att det är fler som anmäler sig till detta mycket viktiga uppdrag!

 

Behov av bättre möte med flickor med psykisk ohälsa                                           

Ett av de stora behoven som ringades in under mötet var att möta upp flickor med psykisk ohälsa och destruktivt beteende. Kommunen ser skillnader i pojkars och flickors beteenden och i hur ohälsan yttrar sig. Flickor är destruktiva mot sig själva och pojkar mot allmän egendom. Därför prioriteras pojkarna”, sa en representant från fackförbundet Vision. Vision som för övrigt hade representanter från hela länet med vid både besöket i Arvidsjaur och Storuman. Positivt!

Det finns många vuxna som mår psykiskt dåligt och inte alltid orkar med sin roll som förälder. Chefen för individ- och familjeomsorgen såg därför behov av att anställa fler personer som skulle kunna arbeta stödjande i hemmet.

 

Gemensam informationsinsats

Skolan efterfrågade ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten för att sprida information i skolan till föräldrar till både nyanlända och barn som är uppväxta i landet. Syftet är att informera om vad olika samhällsfunktioner kan erbjuda. Här diskuterades om en föräldrautbildning skulle kunna starta. Skulle detta kunna bli en kombinationstjänst för att utveckla arbetet i Arvidsjaur och något som kan finnas med i plan för handling?

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>