Återbesök i Botkyrka

kl. av | Taggar:

”Det är en helt annan stämning i korridorerna. De kommer med idéer, är engagerade, det är ett kreativt arbetsklimat. Det känns mer som att vi är ett team. Det viktigaste här är att familjerna är delaktiga, och att de vet vad som händer.”

Citatet, från en enhetschef, beskriver resultatet av att arbeta med Signs of Safety. I Botkyrka berättade flera hur de arbetar med Signs of Safety och att man genom detta fått ett förhållningssätt där invånarna får en högre grad av delaktighet. Botkyrka har arbetat ännu mer intensivt med Signs of Safety efter att en socialarbetare gjorde ett hypotetiskt fall om hur ett inkommande ärende kan hanteras, och hur tiden bara kan försvinna iväg. Vi fick berättat för oss att detta har lett till att det sociala arbetet har kommit tillbaka in i verksamheten.

Återigen fick vi berättat för oss om YAP, ett projekt för att öka barn, unga och deras familjers känsla av tillhörighet och förtroende för lokalsamhället. Ett intressant arbete som projektledaren Tina Trygg gästbloggar om i nästföljande inlägg.

Botkyrka

I Botkyrkas plan för handling står att de ska utveckla digitala hjälpmedel i utredningsarbetet. Som ett led i det har Hofors kommun kontaktats, och nu har Botkyrka införskaffat två projektorer som de använder för att dokumentera tillsammans med familjer vid hembesök. Dessutom har två smartboards (digitala whiteboards) köpts in.

Vi fick glädjande information om samarbetet med polisen, som är beskrevs som mycket bra i Botkyrka. Däremot beskrevs återigen samarbetet med BUP som dåligt. En reflektion är hur de politiska sammanställningarna skulle kunna göra för att förändra detta. Blir det mest informationsöverföring vid möten mellan de politiska nämnderna? Eller kan de i större utsträckning samla verksamheterna?

Andra punkter från besöket i Botkyrka:

  • Personalomsättningen har sjunkit rejält – nu är man under tio procent.
  • Ett rekryteringsstöd finns inrättat, något som är mycket uppskattat och som minskat sektionschefernas arbetsbelastning. Rekryteringsstödet har haft som uppgift att hitta lämpliga kandidater, boka in intervjuer, delta vid intervjuerna, ta referenser, återkoppla och också vara ute på mässor och liknande för att göra reklam för Botkyrka.

I Botkyrka var Ersta Sköndal representerad och deltog i diskussionen om hur vi gemensamt kan förbättra både den mentala förberedelsen för yrkeslivet, men också mer kunskaper om myndighetsutövningen. I likhet med vad som framförts i flera andra kommuner lyfte även Botkyrka behovet av att socionomutbildningen får fler praktikperioder.

Bekymmersamt att höra var att Botkyrka har nästan dubbelt så många våldsaktualiseringar som till exempel Huddinge. Botkyrka har därför anställt en särskilt strateg mot våld och sett över sin organisation för att hitta en bättre balans.

Avslutningsvis lyfte representanter att socialarbetarrollen inte lyfts och hörs lika mycket som exempelvis lärare och läkare. Här är det viktigt att skapa en tydlig beskrivning av vad en socialarbetare är, att lyfta yrkesgruppen. Då känns det särskilt angeläget att den kraften även kommer från socialarbetare själva, att vi tillsammans jobbar för att få tillbaka stoltheten och stärka självbilden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>