Återbesök i Ludvika

kl. av | Taggar:

I Ludvika var det en god uppslutning såväl av tjänstemän och politiker från den egna förvaltningen som från landstinget. Kommunalrådet hade ordnat ersättare till Kommunstyrelsens möte för att kunna vara med vid vårt besök!

 

Stabilitet i verksamheten genom ”stanna–kvar-tillägg”

Ludvika kommun har arbetat proaktivt för att behålla personal. Vid årsskiftet 2015-2016 stod kommunen inför ett läge där flera socialarbetare var på väg att sluta och snabbt fattades  ett beslut om ett stanna-kvar-tillägg på 1800 kr/månaden till alla 34 socialarbetare. Och satsningen har gett resultat: 90 procent av alla som fick detta lönetillägg har stannat kvar. Endast tre socialarbetarehar slutat.

Kommunen har även arbetat med att långsiktigt satsa extra på de som arbetat länge – detta för att undvika att nyexaminerades löner ligger alltför nära de mer erfarnas.

 

Nära och tillgängligt ledarskap

I Ludvika finns en policy att ingen arbetsledare ska ha mer än tolv personer att leda. Detta har kommunen klarat av att hålla – förutom bland behandlarna där gruppen är lite större.

 

Ledarskapsfrågor viktiga

Behovet av och bristen på systematisk ledarskapsutbildning inom socialtjänsten diskuterades. De som gått den nystartade ledarskapsutbildningen om 7,5 hp har ofta varit nöjda.  Skulle det vara möjligt att hålla dessa inom kommunen? Glappet mellan socionomutbildning och de krav som ställs i yrket lyftes, även i Ludvika.  Hur ska det överbryggas? Det fanns en stor samstämmighet om att nyexaminerade socionomer inte är tillräckligt väl rustade när de kommer från grundutbildningen.

 

Öka barns delaktighet

Ett viktigt mål i Ludvikas plan för handling är att öka barns delaktighet i kommunens alla verksamheter. Barnkonventionärer har utsetts på varje enhet.

En väg till detta är att ta vara på barns synpunkter utifrån barnenkäterna som genomförs regelbundet. Att skapa trevligare samtalsrum har varit en synpunkt. Man har även en referensgrupp med ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd för att fånga upp vad de tyckt varit bra och vad som kunnat göras bättre.

 

Tillgänglighet, flexibilitet och tydlig information

Detta var ett annat mål i kommunens plan för handling. Här diskuterades möjligheter till möten efter kontorstid. Man har tidigare haft kvällsöppet en dag i veckan och detta har nu åter blivit ett alternativ. Ett arbete med att göra kommunens hemsida tydligare och att utveckla e-tjänster pågår också.

De långa väntetiderna på BUP var något som diskuterades där barn som varit utsatta för svåra händelser och mådde väldigt dåligt inte fick hjälp utan fick vänta halvårsvis. Paralleller drogs till vad som händer om vuxna på arbetet utsätts för trauman. De får då ofta omedelbar hjälp, medan BUP saknar resurser.  Varför får inte barn samma hjälp? 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>