Återbesök i Skövde

kl. av | Taggar:

I Skövde fick vi en genomgång av hur man arbetat med sin plan för handling.  De tre teman som Skövde valt att arbeta med var att

- minska personalomsättningen

-  frigöra mer tid för barn och unga

- ta fram åtgärder för placerade barns skolgång.

 

Är det viktigare med papper i rätt pärm än ett bra bemötande?

En vägledande fråga var hur vi möter en förändrad värld – hur används resurserna på bästa sätt? Vid tidsmätningen tillhörde Skövde de kommuner som låg högst vad gäller tid till administration. Några åtgärder de satsat på var att tillsätta en administrativ tjänst respektive servicetjänster för att frigöra tid för dem som verksamheten är till för. En fråga som ställdes var: är det viktigare med papper i rätt pärm än ett bra bemötande?

Precis som på många andra kommuner så har mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar varit en stor utmaning i Skövde. De har upplevt att det varit svårt att planera en verksamhet som är så direkt påverkad av politiska beslut. Dock har Skövde inte använt externa HVB, utan alla ensamkommande barn och unga har fått boende inom kommunen.

 

Minskad personalomsättning

Kommunen har lyckats minska personalomsättningen med hjälp av en rad olika insatser, däribland en stor lönesatsning på mellan 3000 -4000 kronor. De flesta som slutat har lämnat sektorn för ett mindre slitsamt arbete. För att mäta arbetstyngd har Göteborgsmodellen använts – här fanns dock olika uppfattningar om i vilken mån det varit hjälpsamt. I Skövde upplever personalen att nyexaminerade numera sällan söker sig till barn- och ungdomsgrupperna.  För ungefär fem-sex år sedan var intresset för dessa arbetsuppgifter större bland de nya.  Från Högskolan i Jönköping underströks betydelsen av att studenter som varit ute på verksamhetsförlagd utbildning  (VFU) talar gott on sina praktikplatser och på så sätt gör reklam för dem för sina klasskamrater. Idag kommunicerar man snabbt och mycket- Facebook- grupper skapas.  Den nya generationen är också mer rörliga, ställer höga krav och räds inte att snabbt byta arbetsplats. Det innebär nya utmaningar för arbetsgivare!

 

Ett väl utvecklat strukturerat samarbete mellan Högskolan i Jönköping och Skövde kommun

Från Högskolan i Jönköping fick vi information om den modell man har för VFU där den är uppdelad på två terminer där socionomstuderande först har fem veckors praktik under termin fyra inom socialtjänsstens myndighetsutövning och sedan ytterligare tio veckor under termin fem. Ett väl upparbetat samarbete finns mellan utbildningen och fältet där man från utbildningen har kontaktpersoner att vända sig till inför att ordna praktikplatser. Många studenter väljer sedan att förlägga även sin andra praktik till myndighetsövning.

 

Förstärkt med administratör för att frigöra tid till de som verksamheten är till för

Då Skövde var en av de kommuner som i mätningen ägnade mest tid till administration var en av de tre punkterna i deras plan för handling att frigöra tid för dem som verksamheten är till för. En administratör är nu anställd på heltid och socialarbetarna var befriade från olika seviceuppgifter. Man har även satsat på så kallade superanvändare, som har till uppgift att hjälpa och stötta nya användare i datasystemet.

 

Det tredje fokusområdet i planen för handling var placerade barns skolgång

Här finns en arbetsgrupp med representanter från skolan och ett arbete med att kartlägga alla placerade barn och se hur de uppnår målen i skolan har påbörjats. Ett mål är att öka skolans delaktighet under hela placeringstiden.

 

Innovationsguiden

Skövde är också en av de kommuner som ingår i  de av regeringen beslutade arbetet med innovationsguiden där deltagandet handlar om barns och ungas delaktighet och inflytande i utredningsprocessen.  En undersökning som gjorts kring vad delaktighet innebär visade att barn lade in fler betydelser i delaktighet än vad vuxna gjorde, där delaktighet för barn även betydde gemenskap utöver medbestämmande, insyn och information.

 

Fyra års väntetid på utredning hos BUP!

Vi avslutade med en lång diskussion med representanterna från barn- och ungdomspsykiatrin. Även de brottas med rekryteringsproblem. Köerna var nu extremt långa – idag upp till fyra års väntan på en utredning!

 

Avslutar med en text från barn- och ungdomsavdelningen själva, som berättar om sitt digitaliseringsarbete.

 

På barn- och ungdomsavdelningen i Skövde arbetar vi med digitalisering på olika sätt. Dels har vi e-tjänster för bokning av tid hos familjerådgivningen, anmälan av intresse att bli familjehem och allmänna kontaktförfrågningar. Dels är vår socialjour kopplad till en digital lösning som gör det möjligt för de femton kommunerna som är kopplade till jouren att föra över information på ett säkert sätt. I socialjourslösningen ingår att politiker kan skriva under beslut hemifrån.

Ett annat sätt vi utnyttjar digitalisering i vår verksamhet är att vi använder oss av Skype som ett komplement vid kontakten med placerade barn. På Barnahus Skaraborg använder vi Skype för att öka tillgängligheten för de kommuner som har lång resväg till Skövde (femton kommuner är kopplade till Barnahus Skaraborg).
Vi har utvecklat en SANT-app. SANT är ett kontrakt som barn i mellanstadie- och högstadieåldern skriver under tillsammans med vårdnadshavare och därmed förbinder sig att bland annat avstå från alkohol, tobak och droger. Skriver man under kontraktet får man tillgång till rabatterade erbjudanden från olika sponsorer i kommunen. I och med appen finns SANT-kontraktet och erbjudandena i ungdomarnas mobiler.

En app som är under utveckling nu kallar vi ”Orion-appen”. Orion är vårt ungdomsboende. Appen ska ge HVB-placerade ungdomar en struktur och möjlighet att ta egenansvar i vardagen. Detta sker bland annat genom skapade scheman som ökar kunskap och delaktighet om vardagens aktiviteter. Ungdomarna kan kommunicera synpunkter, påverka sin vardag och lämna åsikter digitalt och få sin röst hörd oavsett problematik och bakgrund. Ungdomarna ges möjlighet att påverka sin livssituation via det verktyg ungdomarna idag är vana vid, sin mobiltelefon.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>