Attraktivt att arbeta i Åmål

kl. av | Taggar:

Ett glädjande besked vi möttes av i Åmål var att man lyckats bevara den stabila situationen i personalgruppen. Medan andra får leta med ljus och lykta efter socialarbetare så ringer man till Åmål och frågar om det finns arbete! Fantastiskt och ett gott betyg till ledningen.

En annan positiv faktor är det goda samarbete som finns med både skola, förskola och landstinget. En stolthet är Unga Vuxna-mottagningen dit unga från 13 år kan vända sig. Även en Familjecentral finns som jobbar mycket med skola och förskola.

Representanter från Högskolan i Väst, ansvariga för specialpedagogutbildningen, beskrev ett spännande utvecklingsarbete med kursinnehållet mot lärande i arbetet. Andra spännande inslag från högskolan var;

  • en organisationskurs som ges redan under den första terminen. Den har tillkommit i syfte att tidigt i utbildningen ge studenterna en förståelse för den verklighet de kommer ut till.
  • skolan har haft gemensamma seminarier för socialpedagogs- och lärarstudenter. Även sjuksköterskestudenter ska inkluderas framöver. En nyttig förberedelse inför att samverka i yrkeslivet! En förhoppning fanns att även denna utbildning i framtiden ska ge behörighet för att arbeta som socialarbetare.

Den första punkten i Åmåls plan för handling var att tillsammans med ungdomsmottagningen och vårdcentralen gå en kurs för HBTQ-certifiering. Tanken med detta var att synliggöra att verksamheterna arbetar strategiskt med att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och med att garantera alla invånare ett respektfullt bemötande utifrån ett HBTQ –perspektiv. Detta var genomfört och Åmål har också arbetat med att skriva om olika dokument, exempelvis faderskapserkännanden. 

Den andra punkten - arbetet med att upprätta en policy för att säkerställa ett barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd pågår men är inte färdigt. Frågan om det är möjligt att bevilja extra medel till familjer som har långvarigt behov av ekonomiskt bistånd diskuterades. Här framkom att så var fallet – exempelvis  går det att bevilja medel till föreningsavgifter för barn och extra klädbidrag till vissa tillfällen etc.

Det tredje målet var att öka den direkta tiden för kontakter med barn, unga och föräldrar från 14 procent till 30 procent. Ingen ny mätning har ännu genomförts men ärplanerad. För att öka den direkta tiden har Åmål bland annat sedan den  1 april anställt en administratör och fler socialarbetare. De har också beställt in fler bärbara datorer för att kunna dokumentera tillsammans med familjen.

Vad gäller den fjärde punkten – att behålla den personal man har och att Åmål även fortsättningsvis ska vara en attraktiv arbetsgivare är det ett ständigt pågående arbete.

Frågan om hur man bäst rekryterar familjehem lyftes liksom vikten av att erbjuda stöd till alla placerade barn i kommunen. Barnen besitter så mycket värdefull kunskap som behöver tas tillvara. Åmål är med i arbetet med Innovationsguiden (en del i ett av de tio förslag som ansvarig minister Åsa Regnér fått ta del av), och de arbetar med att få fram ett brukarråd för att få med barnens röster i detta viktiga arbete. Familjernas synpunkter på de nya besöksrummen har också inhämtats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>