Besök hos Göteborgs centrala förvaltning och kommunstyrelsen 8 september

kl. av | Taggar: , ,

Hej! Jag vill börja inlägget med att be om ursäkt för den sena uppdateringen. Det har verkligen varit full fart de senaste veckorna och därför har bloggen dessvärre fått vänta lite. Jag vill också passa på att berömma Göteborg! Vilket mottagande, vilken planering och framför allt: vilken entusiasm vi möttes av.

Göteborgs stadshus
Vi blev imponerade efter en guidning i Göteborgs fantastiska stadshus

 

I Göteborg besökte vi Göteborgs centrala förvaltning med kommunstyrelsen, Angereds stadsdelsförvaltning och Centrum stadsdelsförvaltning. Detta inlägg blir det första av tre från Göteborg, och kommer att handla om mötet med den centrala förvaltningen och kommunstyrelsen.

 

Vi hade ett mycket öppet samtal om att det idag finns en utbredd rädsla av att göra fel istället för att fokusera på att göra rätt saker. Då är risken att man inte gör ett bra arbete. Det är viktigt att ta sig ur rädslan och här måste vi hjälpas åt.

 

Under samtalet förde vi en hel del diskussioner om katastrofen i världen som tvingat folk på flykt. Många människor kommer till Göteborg. Prognosen i början av året var att 500 personer skulle komma till Göteborg, men nu har 700 personer kommit. Nu beräknas att det kommer ungefär 1000 personer till Göteborg i år. Detta kräver ett gott samarbete mellan många aktörer, bland annat kommunen och Migrationsverket. Under besöket förstod vi att det också var fler personer som kom till Angered än stadsdelen Centrum, då EBO-lagen ger möjligheten till asylsökande att hitta eget boende. Många söker sig då till släkt och vänner i Angered, där många utlandsfödda bor. Diskussioner fördes med kommunstyrelsen om att situationen är sådan att de kan behöva tänka om, att ha personer som kan ”kliva ur sina skor”, ”att kliva ur och växla ur de ordinarie strukturerna” och jobba med de krafter som de nu ser i civilsamhället. Det är många som vill engagera sig och detta skulle de behöva fånga upp. En viktig kraft. 

 

Medarbetarna i den centrala förvaltningen hade en tydlig tanke om hur ramarna för en handlingsplan skulle se ut. Stadsdelarna Angered och Centrum ska arbeta fram sina förslag till åtgärdspunkter. Den centrala förvaltningen väljer sedan ut några som kommer att gälla för hela staden. Detta gav en god känsla av att Göteborg svarar upp i samarbetet på ett engagerat sätt. 

 

Vi fick en presentation av den kommission som vidtogs efter det att socialsekreterarena demonstrerade sommaren 2012 utifrån sina arbetsvillkor och krävde en förbättring.  Kommissionen har arbetat fram sju rekommendationer för att förbättra socialsekreterares arbetsförutsättningar. En av rekommendationerna från kommissionen är ett instrument för att mäta arbetstyngd. 

 

Vi fick också träffa stadsrevisionen, som gjort en omfattande revision av utredningar av barn i socialtjänsten. Rapportens syfte är att ge en kommunövergripande bild av de brister som återfunnits i granskningen. Rekommendationer från stadsrevisionen har lämnats till alla stadsdelsnämnder. 

 

Det sista jag vill lyfta från mötet med kommunstyrelsen är den breda dialog som fördes med fokus på barn och unga, folkhälsa och skola, och vinsterna i en inkluderande undervisning.