Besök i Hultsfred den 12 november 2015

kl. av | Taggar:

Vi måste börja vårt blogginlägg med att hänvisa till Hultsfreds kommuns pressmeddelande som skickades i dagarna, eftersom blogginlägget speglar vårt besök ifrån den 12/11.

 

Sällskap

En viktig del i det nationella uppdraget är att öka förståelsen och också kunskapen om vad som görs på kommunal, regional och nationell nivå gällande den sociala barn- och ungdomsvården. Det har därför varit givande för oss att ha med medarbetare ifrån Socialdepartementet vid några kommunbesök. I Tyresö var Sara Roxell med, Sara arbetat på Socialdepartementet med frågor som rör den sociala barn- och ungdomsvården, främst med fokus på mottagandet av ensamkommande barn. Det som är aktuellt just nu är bland annat att utveckla ersättningssystemet till kommunerna och en pågående löpande översyn av mottagningssystemet. Hon arbetar också för att få en bild av situationen i stort i den sociala barn- och ungdomsvården utifrån de utmaningar som verksamheten står inför gällande bemanning och kompetens.

 

I Hultsfred var Jessica Lundahl, ämnesråd och gruppledare på enheten för familj och sociala tjänster med, samt Håkan Ceder, som tidigare varit särskild utredare av bland annat tvångsvårdslagstiftningen för barn och unga, och numera ämnessakkunnig i Socialdepartementet. Håkans uppgift nu är att hjälpa till i arbetet med ensamkommande barn. Här kommer en reflektion som Håkan gjorde efter besöket:

 

- Det var både intressant och nyttigt för oss att besöka Hultsfred. Det är en av de kommuner som är riktigt hårt belastad när det gäller boende och utbildning för ensamkommande barn. Vi hade förmånen att under en dag få träffa både politiskt ansvariga och tjänstemän inom socialtjänst och skola. Intrycket är att man i en mycket utsatt situation bedriver ett mycket engagerat och kompetent arbete för att ge ensamkommande barn en så trygg och säker start som möjligt i Sverige.

 

Hultsfred

I Hultsfred träffade vi en asylsökande ungdom som hade varit i Sverige i sex-sju veckor. Han hade redan lärt sig lite svenska och presenterade sig på språket och berättade att han vill utbilda sig till rörmokare! Därefter gick vi över till att prata engelska med varandra. Han hade inte börjat skolan, men personalen på hans boende arrangerar efter bästa förmåga svensklektioner för ungdomarna. Hans familj finns kvar i hemlandet.

 

- Jag kände inte någon men det har gått bra. De första dagarna var mycket jobbiga. Jag tillbringade tio timmar på Migrationsverket. Jag bodde sedan tre dagar i en stor byggnad med många människor, berättade han.

 

Nu bor han i ett av kommunens boenden och trivs, men han längtar efter att få börja skolan. Hultsfred hade i år en förberedelse för att ta emot 17 asylsökande barn/unga. De hade vid vårt besök tagit emot 90 barn och unga, och har nu tagit emot över 100. Detta påverkar naturligtvis även skolan.

 

De flesta ensamkommande barn och unga som kommer till Hultsfred gör det för att de har anknytning till någon som redan bor där. Bara 30-35 har kommit på anvisning från Migrationsverket. Detta har gjort att Hultsfred fått ta ett större ansvar än de är dimensionerade för, och kommunens situation är så ansträngd att de önskade en ”röd lampa” – en markering för att stoppa fler anvisningar till kommuner som redan har en stor del asylsökande. Det är orimligt att vissa kommuner ska ta en mycket större del av det gemensamma ansvar som vi i Sverige vill ta!

 

Hultsfred har ett ganska nytt team som arbetar med att ta emot ensamkommande barn och unga. De ska utreda, placera och följa upp barnen. Läget är dock ansträngt och de har svårt att upprätthålla ett bra mottagande. ”Vi försöker göra det bästa av situationen men det är tufft. Jag vet inte om vi kommer att klara detta länge till”, berättade chefen för teamet.

 

I Hultsfred saknas platser på kommunens HVB, trots att de startat flera nya under hösten. Vid besöket bodde några ungdomar på ett vandrarhem med uppsikt från personal flera gånger per dygn. De har ansökt men ännu inte fått tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för boendet. Situationen är densamma idag – tolv ungdomar väntar i skrivande stund på ett hem.

 

Att hitta boenden till alla ensamkommande blir alltmer akut.  I februari började Hultsfred att starta upp ett nytt HVB. De tog emot de första barnen i juni och det fanns sju platser. På de platserna bodde i slutet av sommaren tio ungdomar. Man använder före detta studentlägenheter som ställts i ordning i all hast men boendeplatserna räcker ändå inte till.

 

Chefen för teamet fortsatte att beskriva den påfrestande situationen. I vissa fall var det oklart var barn befann sig mellan att de anvisats från en kommun till Hultsfred, och tiden för att förbereda ett barns ankomst var vid de flesta tillfällen mycket begränsad.

 

- Det tog flera timmar innan jag fick information om var barnet fanns. I de bästa av världar skulle vi hämta barnen men vi hinner oftast inte åka och hämta barnet utan resonerar om barnen kan resa själva. Om de är mellan 15-16 år så får de åka själva.

 

Utredningar blir lidande

I Hultsfred, som i så många andra kommuner, hinner socialsekreterarna inte med att utreda barn och ungas behov. När barn och unga väljer att bosätta sig hos sina släktingar kan det ibland ställa socialsekreterarna inför svåra avvägningar. Det är inte alltid som släktingarna kan ta hand om barnen på det sättet som är det optimala. ”Det finns vissa brister med våra mått att bedöma, men barnet får kärlek”.

 

God man – viktigt!

Bristen på gode män blir allt mer utbredd i hela Sverige. I Hultsfred tar gode männen bland annat ett stort ansvar när det gäller att se till att barn och unga får hälsoundersökningar.  

 

Jag vill understrycka hur rätt jag tycker att Håkan Ceder har i det han skriver i början av inlägget.. Kommunerna, myndigheterna och civilsamhället gör tillsammans ett fantastiskt arbete under rådande omständigheter!

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>