Besök i Malmö

kl. av | Taggar:

Idag, den 16 november, besöker jag Malmö igen och Trelleborg för första gången, för att ta del av deras arbete kring mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Jag har redan skrivit ett blogginlägg om Malmö och om just arbetet med ensamkommande barn. När jag var i Malmö förra gången så besökte jag även stadsområde Öster och Innerstaden, samt den centrala förvaltningen. Det passar därför bra med detta inlägg idag. Här kommer ett inlägg om några av de områden som diskuterades mest under besöket den 7-9 oktober.

 

Tekniken

Såväl fackliga representanter som politiker, medarbetare och chefer lyfte att de kan behöva utveckla tekniken inom den sociala barn- och ungdomsvården. Exempelvis saknade stadsområde Öster både wi-fi och bärbara datorer. ”Det gäller att se användningen och implementeringen av tekniken långsiktigt, och det gäller att vi vågar”, sa en politiker ifrån stadsområdesnämnden, och tryckte på att brukardelaktighet och effektivitet skulle förbättras om nyare teknik implementeras.

När vi pratade med en ungdom med erfarenhet av socialtjänsten nämnde han teknikens fördelar. Han var överlag nöjd med all hjälp han får – framför allt efter att han fått en ny socialsekreterare som var bättre på att kommunicera med honom via sms. Han upplevde att han kommit närmre socialtjänsten och att han enklare kunde få hjälp efter att han och hans nya socialsekreterare börjat sms:a till varandra. Att kommunicera enklare är ett område som hittills har kommit upp i alla kommuner som vi besökt.

 

Effektivisering av arbete

Ungdomen upplevde också att det inom socialtjänsten tar tid från att man ställer en fråga till dess att beslut tas. Han menade att det borde finnas en bättre lösning än att socialsekreterare tar ärendet vidare och på så sätt fördröjer beslutsprocessen. Det borde gå att snabba på den hanteringen. En ungdom vi träffat i en annan kommun menade att det vore bättre om alla de som skulle vara involverade i beslutet var med i samma rum samtidigt.

Stadsområde Öster berättade om sitt arbete med LEAN. Syftet med arbetet är ”att frigöra mer tid för det sociala mötet”, påpekade en medarbetare i stadsområde Öster genom att ha ordning och reda i processerna. Framförallt var det oerhört positivt att såväl fackliga företrädare som arbetsgivarrepresentanterna berättade lika engagerat om sitt utvecklingsarbete som alla dessutom var delaktiga i. Vi kände av stoltheten för det förbättringsarbete som man hittills arbetat med.

 

Att plocka bort från den sociala barn- och ungdomsvården.

En facklig representant i stadsområde Innerstaden upplevde att den sociala barn- och ungdomsvården måste rannsaka sig självt. Listan på vad den sociala barn- och ungdomsvården ska göra ökar. ”Under mina tolv år har det fyllts på i den här änden, men aldrig tagits bort i andra”. Ett citat som är tänkvärt och som jag väl känner igen i mitt eget arbete inom socialtjänstet. Att rationalisera arbetet är svårt.

 

Förebyggande arbete

När innerstaden berättade om sitt förebyggande arbete tog de bland annat upp Repulse. Det är en kurs som anpassas efter individen och där syftet är att bättre lära känna sig själv för att öka sin impulskontroll. Mer information om Repulse hittar ni på deras hemsida.

De berättade även om funktionell familjeterapi (FFT), där fokus ligger på barn och ungdomar mellan 11-18 år med utåtagerande beteende. Där jobbar terapeuter med att skapa positiva relationer mellan familjemedlemmarna för att undvika skolproblem, konflikter, droger och konflikter.

 

Socialtjänstens bild

I Malmö upplevde flera inom den sociala barn- och ungdomsvården att de inte var bra på att informera om sig själva och att nå sin målgrupp. Detta var även reflexioner som vi möttes av i Göteborg. Där blev politiker och medarbetare förvånande när en journalist, under den pressträff som arrangerades, uppmuntrade verksamheterna att själva söka upp media för att berätta om det goda arbete som görs. Det gäller alltså att vi flyttar fram positionerna, från det som tyvärr ofta är en försvarsställning, till den offensiva planhalvan och berättar om våra verksamheter.

 

SIS

Även i Malmö uppmärksammade de problemet med att hitta placeringar hos SIS. I öster, innerstaden och centralt upplevde man att platsbristen var stor och att kostnaderna för vissa placeringar är skyhöga. En fråga jag tar med mig till nästa myndighetssamråd där ju SIS ingår.

 

Medskick till nationell nivå

Öster lämnade ett medskick till nationellt nivå. Bland annat vill de föra fram de stora utmaningarna som finns i att rekrytera tolkar. Medarbetare gav exempel på när kvinnor berättat saker i förtroende och där tolkar sedan återberättat det som sagts till kvinnornas män, då tolkarna och de aktuella männen varit bekanta med varandra. De framförde också att det är angeläget att se över socionomutbildningen.

 

Malmös plan för handling kommer att omfatta samtliga stadsområden och den uppskattas vara klar inom två månader!