Besök i Vetlanda 8 december

kl. av | Taggar:

Idag har vi varit på ett mycket positivt och stimulerande återbesök i Vetlanda. Så roligt att se all utveckling som skett! Förra gången berättade vi i blogginlägget om socialtjänstens kvalitetsarbete Tryggve. Kvalitetsarbetet forsätter att utvecklas och fler hållplatser för lärande har skapats sedan sist.

”Barn eller ungdom – vi lyssnar på dig”

Dagen inleddes med barnen i fokus, ett tema som sedan präglade resten av dagen. Inledningsvis fick vi information om Västernorrlandsmodellen som man tillämpar för att samtala med barn om hur de upplevt kontakten med socialtjänsten. ”Barn eller ungdom – vi lyssnar på dig!” presenterades. Metoden går ut att barn och unga intervjuas av en kollega till de socialsekreterare som barnet träffat. Intervjuerna transkriberas sedan.

Synpunkter från barnen var bland annat att kontakten borde vara mer på barnens villkor och det var viktigt att kunna ringa någon när man vill. Ett annat exempel var en önskan från barnen att få veta hur socialtjänsten arbetar med de egna föräldrarna som hade missbruksproblem.

Vi har i de flesta kommuner vi nu besökt fått ta del av arbete som involverar barn och unga på olika sätt, vilket är mycket bra, vill bara passa på att dela med mig av diskussionen vi hade i Vetlanda om vikten att återkoppla till barn och unga om hur deras kunskaper används i verksamhetsutveckling.

Därefter presenterade representanter för socialtjänstens öppenvård och skolan gemensamt ett arbete om samordnade insatser vid tidig oro för barn där man arbetade i förebyggande samverkan för att tidigt bryta negativ utveckling hos barn (0-12 år). Projektet innebär att barn med behov av stöd uppmärksammas tidigt och att föräldrar därmed erbjuds stöd i ett tidigt skede. Ett spännande arbete vi hoppas få höra mer av på slutkonferensen.

Även efter lunch fortsatte vi att ha fokus på barnen då ett projekt kring systematisk uppföljning av barn i familjehem presenterades. Ett frågeformulär med skattningsskalor används vilka sedan ger möjlighet att prata med barnet eller ungdomen om frågor där man angett lägre värden.  Problem eller svårigheter som annars kanske inte alls kommit upp under besöket kunde fångas upp. En annan viktig punkt som alltid togs upp – vid varje besök i familjehemmet – var att stämma av med barnen om de visste varför de var placerade. Viktigt att försäkra sig om att barnen inte skuldbelade sig själva.

Alla var överens om vinsterna i att tidigt fånga upp svårigheter!

Representanten från Högskolan i Jönköping berättade om deras socionomprogram. Att UKÄ satt fokus på den akademiska delen av utbildningen innebär att det saknas väsentliga övningsmoment i utbildningen. Ett behov av att redan i utbildningen närma sig det praktiska arbetet beskrevs.  Vid Högskolan i Jönköping finns ett bra samarbete med kringliggande kommuner. Jönköping är ett av tre lärosäten som har uppdraget att sköta vidareutbildningen av socionomer, ett problem är dock att man tappar en stor del av de studerande då de inte får tid avsatt att för studier.

Vi diskuterade möjligheteran i att släppa in fler kompetenser i den sociala barn och ungdomsvården och refererade till Bo Vinnerljungs bild om barnhabiliteringen där en mängd olika komptenser var samlade medan det på socialkontoret endast fanns socionomer.

Vikten av att höja socionomers status och skapa yrkesstolthet togs upp. Att försöka synliggöra framgång och positiva aspekter av arbetet som motkraft till den negativa bild som finns. De absolut bästa ambassadörerna är de socialarbetena som själv arbetar inom den sociala barn och ungdomsvården och som berättar positivt om sitt arbete. Under dagens träffade vi flera av dem i de olika föredragningarna.  

Representanterna från Vision och SSR berättade om en positiv utveckling. Man beskrev medarbetare som brinner för att göra ett gott arbete, som vill göra skillnad. En positiv anda på familjesektionen, stabil ledningsgrupp som fungerar bra och upplever att cheferna lyssnar på medarbetarna.

Inte lätt att rekrytera – socionomernas marknad nu – men har man väl börjat i Vetlanda så trivs man! Vad som skulle kunna öka attraktiviteten vore enligt de fackliga representanterna att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön och möjlighet att arbeta hemma en dag i veckan (skrivarbete hemma). Fler utvecklingsmöjligheter behövs – att kunna utvecklas utan att bli chef – skaffa sig spetskompetens inom det sociala arbetet. Socialnämndens ordförande ställde frågan vad politiken kan bidra med. Att efterfråga resultat av det arbete som utförs, uppföljningar av olika slag var ett tydligt medskick som också blir en sorts bekräftelse av det arbete som ibland sker i det tysta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>