Borås önskar socionomutbildning

kl. av | Taggar:

I Borås erbjuder kyrkan i samarbete med kommunen en veckas familjekollo per sommar. Resultatet blev, enligt kommunföreträdare, otroligt bra. Föräldrar (mestadels mammor) deltog och uppskattade veckan oerhört mycket. En person sa: ”nu har jag äntligen varit på semester – något jag inte varit på 10 år.”

 

En kommun fri från våld – förebyggande samverkan

’En kommun fri från våld’ är ett genusförändrande våldspreventionsprojekt. Projektets mål är att utveckla en modell för systematisk våldsprevention bland unga. Projektet har en bred samverkan där skola, förskola, socialtjänst, fritidsverksamheter, närpolis såväl som lokala civilsamhällesorganisationer som möter eller drivs av unga deltar. Vill ni läsa mer om detta kan ni klicka här.

 

Ensakommande barn

Antalet barn och unga som söker asyl i Borås har minskat drastiskt sedan årsskiftet. Trots detta är situationen i den sociala barn- och ungdomsvården fortfarande ansträngd. Många utredningar av barns behov har inte hunnits med och inte heller de viktiga uppföljande besöken. De socionomer som arbetat som fältassistenter har klivit in i den myndighetutövande verksamheten för att stötta upp. Det positiva är att det nu finns tid för att försöka arbeta ikapp. Det är många som hört av sig för att de önskar bli familjehem/jourhem. Socialtjänsten har inte hunnit utreda dessa ansökningar i den utsträckning som de önskat, men nu hoppas de hinna med det också.

 

Viktigt att lyfta den sociala barn- och ungdomsvården

Politikens erfarenhet är att den sociala barn- och ungdomsvården inte varit uppe på dagordningen i den utsträckning som den kanske behövt och en av politikerna sa ”här kan vi bli avsevärt mycket bättre”. Sakområden konkurrerar om utrymme och det är viktigt att företrädare inom den sociala barn- och ungdomsvården tar för sig mer för att lyfta strategiska frågor som exempelvis hur samarbetet med skolan och hälso- och sjukvården fungerar och hur vi ser till att de placerade barnen får bättre skolresultat.

 

I Borås pågår ett större förändringsarbete med bland annat en omorganisation som arbetas fram till januari 2017. Röster uppmärksammade att det är av stor vikt att lyfta arbetet med ’En väg in’ för medborgarna – att det ska vara enkelt att ta kontakt med kommunen, men också möjligheten att erbjuda lotsar för att underlätta för medborgare som har många olika kontakter.   

 

Vision och Akademikerförbundet SSR lyfte fram fem punkter:

 • Minskad arbetsbelastning
 • Ökad lön
 • Vidareutbildning
 • Närvarande, ansvarstagande och aktiv chef
 • Administrativt stöd

 

Vad kommunen lyfter till nationell nivå:

 • Det behövs metodutveckling och behandlingshem för barn och unga som lider av svår psykisk sjukdom. Idag faller dessa individer mellan stolarna. I Borås har samarbetet mellan socialtjänst och psykiatri fungerat på flera sätt. De har tagit ett gemensamt ansvar för bland annat kostnaderna för dessa ungdomar, men det finns inte något behandlingshem som klarar av problematiken.   
 • Hur har den nationella nivån tänkt att angripa resultaten av tidsmätningen som görs inom ramen för samordnarens uppdrag? Hur ska vi få till en social barn- och ungdomsvård där utredande socialsekreterare kan lägga mer tid på att möta barn, deras vårdnadshavare och unga? Utveckla en medskapade social barn- och ungdomsvård. Det behövs även en dialog på nationell nivå hos regeringen och de statliga myndigheterna kring detta.
 • Borås önskar en socionomutbildning på högskolan i kommunen.

 

Borås diskussioner om innehåll i deras plan för handling:

 • Den interna röda tråden – stärka barnets sammanhang, barnet är en helhet. Uppmärksamma barns behov i tidig ålder.
 • Säkra den horisontell samverkan i den framtida organisationen.
 • I ny organisation är det viktigt att behålla det som är ”bra” i stadsdelarna.
 • Satsa mer på öppna, lättillgängliga insatser.
 • Säkerställa personalförsörjningen.
 • Gemensamt ansvar för barn och unga – verktyg samt budget som stimulerar och premierar samverkan?
 • Medskapande..
 • Socialtjänst på nätet.
 • Borås – skolfam ett steg i rätt riktning.
 • Samla in barn och ungas kunskaper i verksamhetsutveckling.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>