Centrums stadsdelsförvaltning den 10 september

kl. av | Taggar: ,

Centrums stadsdelsförvaltning står inför andra utmaningar än Angered. Drogproblematiken och den rörliga befolkningen var två saker som verksamhet och politik tog upp.

Göteborg handlingsplan
På det avslutande mötet diskuterades Göteborgs handlingsplan

I Centrums stadsdelsförvaltning diskuterade vikten av att ha ett genusperspektiv i myndighetsutövningen och försökte använda detta i sitt arbete. ’Gör vi andra bedömningar beroende på om det är en pojke eller flicka som utreds?’ och ’har vi förutfattade meningar i vårt arbete?’ är frågor som medarbetarna har i åtanke. Detta perspektiv är något som vi hoppas är med i den handlingsplan som ska upprättas.

 

Vi mötte Akademikerförbundet SSR och Vision även i Centrums stadsdelsförvaltning. Även här fanns utmaningar och vi diskuterade vikten av att jobba in barnperspektivet i hela verksamheten. Då krävs, för att undvika stuprör i verksamheten, en större samverkan mellan socialtjänstens olika delar och det togs också upp som ett utvecklingsområde.

 

Socialsekreterare upplevde det frustrerande att inte hinna läsa in sig på ny kunskap, bland annat om barnperspektivet. De diskuterade även vikten att samarbeta med handläggarna på funktionshinderområdet. Här finns utvecklingspotential för att förbättra för barn och unga. Det som Angered och den Centrala stadsdelsnämnden däremot hade gemensamt var att båda ville ha mer administrativt stöd och fler handläggare.

 

Överlag hade facken inför våra besök i Göteborg förberett sig grundligt – de hade planerat och träffat medlemmar som skrivit brev till oss, gjort dagordningar och punktlistor. Bra möten!

 

Vid det avslutande mötet i Göteborg återsamlades deltagare från den centrala förvaltningen, Angered, Centrum och fack för att diskutera vad handlingsplanen skulle kunna innehålla. Här diskuterades bland annat:

 

  • Att politiken efterfrågar mer kvalitativa aspekter i arbetet så som ex. hur många samtal med barn och unga som hunnits med i en utredning
  • Att tjänstemännen även rapporterar det som fungerar bra, till politikerna
  • Möjligheterna för socialsekreterare att bli avlastade i det administrativa arbetet så de kan frigöra mer tid till samtal med barn och unga
  • Att öka barntiden och minska den indirekta tiden för socialsekreterarna
  • Över huvudtaget frigöra tid för att socialsekreterarna ska kunna återupprätta det sociala arbetet
  • Gemensam utredning med funktionshinderhandläggarna
  • Förbättrat samarbete mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänsten för ensakommande barn
  • Att arbeta mer proaktivt med media
  • Att chefer avsätter mer tid för att leda socialsekreterarna i sitt arbete
  • Att arbeta med att behålla den personal vi har och göra arbetet mer attraktiv.

 

Göteborg vill göra en handlingsplan som innehåller tre till fyra områden som kan omfatta hela staden. Därför har de avsatt två månader till att göra handlingsplanen, som ska vara klar den 10 november. Överlag har vi från både fack, politik och verksamhet fått höra att besöket lett till förhoppningar, förväntningar och glädje, vilket är betydelsefullt för alla oss som var med om tre intensiva dagar i Göteborg. Man sa att besöket gav anledning för alla delar att träffas gemensamt vilket gav upphov till en kreativitet som skapade en stark, gemensam vilja.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>