Efterfrågan av arbetsbeskrivningar i Fagersta

kl. av | Taggar:

I Fagersta mötte vi en socialchef som hyllade sina medarbetare för deras arbete med mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Detta var även något som bekräftades av skolsidan. Trots en stolthet inom verksamheten råder stora utmaningar när det gäller bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården – främst på utredningssidan. Här behövs ett stort förändrings- och förbättringsarbete.

 

Nya nyckeltal

Under eftermiddagens möte gjorde ekonomichefen en längre reflektion. Hon menade att den kunskap vi besitter om våra verksamheter beror på vilka frågor vi ställer och att det därför är viktigt att ställa frågor just om hur vi använder tiden inom kommunen. Hon funderade själv över hur mycket den verksamhet hon jobbar inom driver på administrationskraven för socialsekreterarna. Kan färre ekonomirapporter leda till att verksamheten kan uppnå goda resultat? Detta behöver ses över. Kanske kan socialsekreterarna även avlastas genom att anställa kvalificerade administratörer som skulle kunna sålla ut de resultat som behövs för den ekonomiska uppföljningen av verksamheten? Ekonomichefen föreslog även att kommunen skulle föra in två nya nyckeltal:

- Socialsekreterarens tid med barn och vårdnadshavare,

- Skolresultat för placerade barn.

Både fackliga företrädare och en av politikerna efterfrågade arbetsbeskrivningar för socialsekreterarna i den sociala barn- och ungdomsvården. Vad är det egentligen som var och en av socialsekreterarna ska göra? Detta tror jag skulle vara ett mycket bra verktyg för att öka förståelsen för vad socialsekreterare gör. Det skulle i sin tur kunna bidra till att nya arbetsuppgifter och områden som uppkommer inte slentrianmässigt förs in i socialtjänstens åtagande.

 

I Fagersta framfördes flera synpunkter till den nationella nivån:

- Den nationella nivån behöver fundera över vad den kontroll och det tunga regelsystem som finns kring den sociala barn- och ungdomsvården har gjort med verksamheten.

- Nationell nivå måste titta på regellättnader för byggnationer av nya bostader. I Fagersta vill kommunen gärna bygga men det behövs regellättnader. Socialchefen har tidigare uppvaktat Ardalan Shakarabi kring detta.

 

Plan för handling

Det som kommer att diskuteras i framtagandet av Fagerstas plan för handling är följande:

- Bättre stöd till nyanställda,

- Bättre stöd till de socialsekreterare som har längre arbetslivserfarenhet. På så sätt kan de välja att stanna kvar i yrket och vara det stöd som är så viktigt för nyanställda socionomer,

- Den styrgrupp som kommunen haft i missbruksvården sen 2001 borde även införas inom den sociala barn- och ungdomsvården,

- Att det ges möjlighet för chefer att få tid för arbetsledning,

- Ge mer utrymme för att göra ett bra arbete i en bra arbetsmiljö, som även leder till ett rättssäkert bemötande av barn och unga,

- Inför två nya nyckeltal. Det första är socialsekreterarens tid med barn, unga och vårdnadshavare och det andra är placerade barns skolresultat,

- Ett förvaltningsomfattande utvecklingsarbete gällande bemötande av kommunmedborgarna,

- Utvärdera möjligheten att utveckla en arbetsmodell baserad på Skotlandsmodellen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>