En plan för handling i Linköping!

kl. av | Taggar:

”Jag vill ha en liten fyrkant men jag vill vara rund i den med medborgaren i centrum” och ”det finns så många handlingsplaner, nu gör vi en plan för handling istället”, var två kloka reflektioner under vår dag i Linköping. 

Höst i Linköping
Höst i Linköping

Under morgonen berättade socialförvaltningen om projektet Familjelotsen (som vi imorgon publicerar ett eget inlägg om). Det är ett projekt som syftar till att så kallade familjeombud med tidiga insatser som ska ge bättre och mer samordnat stöd till familjer där någon har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet finansieras av sociala investeringsfonder och är ett exempel på hur viktiga och användbara dessa kan vara. Arbetet har redan gett bra resultat och bra feedback till ordinarie strukturer i Linköping på hur arbetet kan förbättras. Nationalekonomen Ingvar Nilsson föreläste om sociala investeringsfonder under socialchefsdagarna och lyfte hur gynnsamt sociala investeringsfonder kan vara för både individer och samhälle. I januari kommer en utvärdering av Familjelotsen. Det ska bli spännande att ta del av.

 

Vi fick sen höra om en handlingsplan som gjordes 2014 för att etablera och behålla personal. Den har, enligt socialförvaltningen, nu gett effekt och det handlar inte längre om personalflykt, utan snarare om personalflytt inom organisationen. De fackliga representanterna gav en mörkare bild. Under 2014 byttes ungefär hälften av personalen på individ- och familjeomsorgens barn och ungdomsavdelning ut. Omsättningen är något lägre under 2015 men i vissa arbetsgrupper har upp till hälften av personalen slutat. Sedan den nuvarande organisationen infördes vid årsskiftet 2014 har två av fyra arbetsgrupper förlorat mer än hälften av sina gruppmedlemmar, i en återstår endast en medarbetare.  Detta är en stor utmaning för Linköping!

 

En annan utmaning för Linköping är rekryteringen. En utannonsering av en tjänst som assistent söker hundratals personer – färre till socialsekreterartjänster inom myndighetsutövningen. Här visade det sig också att mindre kommuner runt Linköping konkurrerar med högre löner. Det fördes diskussioner om vad Linköpings socialtjänst kan locka med istället.

 

En annan viktig aspekt – och något som ofta hamnat lite i skymundan – är vikten av att fokusera på erfarna socialsekreterare. En socialsekreterare beskrev det som att denna grupp idag blir tagen för givet. Även de erfarna vill ha möjlighet till vidareutbildning och kunskapsutbyte. De behöver avsätta tid för att diskutera ärenden och utbyta erfarenheter. De fackliga representanterna betonade också de erfarna socialsekreterarna. Just nu belönas den som byter arbetsplats snarare än den som stannar kvar. Att erfaren personal, som många gånger fungerar som ett viktigt stöd för nyutexaminerade, slutar är allvarligt. Omsättning av personal drabbar i förlängningen de vi är till för då de tvingas byta socialsekreterare. Det är viktigt med kontinuitet och långsiktighet i socialtjänsten!

 

En socialsekreterare tog upp något som kanske kan handla om en generationsfråga, nämligen att yngre människor idag inte planerar för att stanna på en arbetsplats under någon längre tid. Många ställer även helt andra krav på sin arbetsplats än de mer erfarna gjorde då de var nya.

 

Sedan diskuterades det sociala arbetet och att det har förändrats under de senaste 10-15 åren. Det var här en av enhetscheferna uttryckte sig på det fiffiga sätt som rubriken säger: ”Jag vill ha en liten fyrkant men jag vill vara rund i den med medborgaren i centrum”. Hon menade att det är viktigt att det finns lagar och regler, men att det samtidigt lämnas utrymme för kreativitet och ”outside the box”-tänk. Vi uppmärksammade önskemål om stöd till att hitta ett ”lagom” i dokumentationen. Risken är att det överdokumenteras då det råder osäkerhet. ”Ibland är vi mer ’sekreterare’ än ’social’.

 

Det fanns en efterfrågan om att eventuella framtida stimulansmedel ges för en längre period på ungefär 3-5 år så att kommunerna hinner använda medlen på ett bra och genomtänkt sätt.

 

Förmiddagen avslutades med att betona vikten av att ha en stolthet i yrkeskåren. Att vi tillsammans som en kår måste våga berätta om yrket i offentliga sammanhang. Vi måste stå pall för omgivningen. Och, som jag tidigare nämnt, vi måste jobba mer aktivt med media och våga berätta det som är bra.

 

Under eftermiddagen samlades den högsta politiska ledningen, kommunrevision och kommun- och förvaltningsledning. Vi pratade om att alla måste hjälpas åt – det räcker inte bara med att ansvarig socialnämnd tar sitt ansvar. I diskussionen uppmärksammades att kommunen behöver arbeta för att länken mellan Linköpings råd och stödfunktion (serviceinsatser utan biståndsbeslut som vid skrivande stund är juridiskt oklart) och myndighetssidan ska bli bättre. Det är inte alltid så lätt för myndighetssidan att erbjuda familjer som de har kontakt med råd och stöd.

 

Exempel på arbetssätt som kan göra dokumentationen mindre tidskrävande och öka delaktigheten togs upp. Bland annat diskuterades den så omtalade talsyntesen och andra IT-stöd. Här fick vi även med oss ett medskick tillbaka till departementet. Det råder oklarheter om vad som gäller juridiskt när det gäller samtal med stöd av Lync, Skype, mejl och sms. Det vore bra att få detta klarlagt. Kommunen menar också att det är svårt att uppfylla kraven i bemanningsföreskriften för barn- och ungdomsvården.

 

I slutet av dagen då handlingsplanen började diskuteras uppmärksammades att det redan finns många planer. För att betona att det nu handlar om att agera så myntades ett nytt begrepp: Plan för handling.

 

Den kommunala revisionen berättade om sitt revisionsarbete av den sociala barn- och ungdomsvården. De uppmärksammade både 2011 och 2014 utvecklingspotential när det gäller samverkan. Det fanns få ”hängrännor” (alltså en god samverkan) i kommunen. Revisionen fortsätter att följa detta och andra centrala frågor när det gäller den sociala barn- och ungdomsvården och framförde att det är angeläget att det gemensamma arbetet fortsätter. De föreslog även att detta arbete får utrymme i planen för handling.

One response to “En plan för handling i Linköping!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>