En väg in för in för invånarna i Nacka

kl. av | Taggar:

I Nacka pågår en organisationsöversyn som syftar till att förenkla ingången/mottagandet samt öka de tidiga insatserna för invånarna. En del i detta handlar om att skapa olika storlekar på utredningar; från förenklade kortutredningar till samordnade utredningar.

Nackabesök2

Bakgrunden till organisationsöversynen var bland annat att verksamheten frågat sig om socialtjänstens tid verkligen ägnas åt dem som bäst behöver den. Många anmälningar kommer in och mycket tid ägnas åt att processa dem med resultatet att mindre tid ägnas åt dem som bäst behöver den.  Nu vill socialtjänsten pröva kortutredningar i vissa fall för att ge mer tid till de som bäst behöver hjälp.

Brukarmedverkan viktig

Andra viktiga mål är att öka samverkan med skolan, samt att utveckla Skolfam och Skolsam, samt ett utvecklingsarbete där tydliga insatsbeskrivningar för invånare och handläggare görs och där systematiska uppföljningar av insatser ska genomföras och invånarintervjuer ingår.

Ett mål var att öka barntiden i utredningsgrupperna med minst fem procent och att öka barns deltagande och inflytande. Även rollerna på enheten ska ses över i syfte att möta upp invånarnas behov.

Familjer som haft långvarig kontakt beskriver hur de upplevt den hjälp de fått. Vi fick information om en spännande studie som genomförts med hjälp av FOU Södertörn där man undersökt hur åtta familjer som haft långvarig kontakt med socialtjänsten upplevt kontakten och den hjälp de fått. En viktig studie där familjernas perspektiv och erfarenheter nu tas till vara för att utveckla arbetet.

Horisonten – en öppen mottagning

Horisonten är en öppen mottagning för föräldrar, barn och ungdomar upp till 18 år. Nacka kommun och Boo vårdcentral står för samarbetet. Hela 650 familjer har sökt familjemottagningen. För att utvärdera verksamheten skattar alla barn och föräldrar som kommer till Horisonten sitt mående före och efter kontakten.

Kompetens och personalförsörjning – den eviga frågan

Personalgruppen i Nacka som under lång tid varit stabil har nu börjat röra på sig. Från de fackligas sida framfördes många olika bakgrunder till den ökade rörligheten, bland annat flexikontor, lönesättning men också förmåner som funnits tidigare men tagits bort. En öppen diskussion fördes om situationen och en tydlig ansats från både chefer och politisk ledning finns om den allvarliga situationen. Flera olika nivåer jobbar samtidigt för att vända detta.

Avslutningsvis diskuterades vidareutbildning. Nacka strävar efter att ha en generös utbildningspolicy och har bland annat satsat på en gemensam utbildning i systemteori.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>