Ett annat lugn efter förra höstens kris

kl. av | Taggar:

”När vi har fokus på vilka vi är till för är det inte svårt att samarbeta, men när vi pratar om vilka verksamheter vi tillhör skapas problemen”.

hultsfred1
Julstämning i Hultsfred

 

Ett första intryck från dagens besök i Hultsfred var att situationen nu var mindre pressad än vid besöket i november 2015 då kommunen bara någon vecka efter vårt besök beslutade sig för att helt stoppa flyktingmottagandet. Hultsfred har ju trots sin litenhet sett till befolkningsmängd haft ett mycket stort flyktingmottagande under flera år. Detta har i sin tur lett till att många andra kommit som anknytning till släktingar som redan bor i kommunen. För ett drygt år sedan blev situationen ohållbar och man fattade beslutet att stoppa mottagandet, något som fick stora rubriker i svensk press och gav eko även i andra länder.

 

Även om frågan även vid detta besök fick en hel del utrymme så förmedlades en bild av situationen där både möjligheter och utmaningar lyftes. Vi återknöt till den handlingsplan som upprättades 2015 och fick en genomgång av aktuellt läge.

 

Hur får vi till mer barntid?

En av planen för handlings tre punkter var att öka barns och ungas delaktighet och att arbeta vidare med att öka helhetssynen. Här beskrev man att arbetet inletts men att mycket arbete återstod att arbeta vidare med.

 

Ett stort arbetstryck beskrevs och antalet inkomna anmälningar ökar. Under de tre första kvartalen 2016 var antalet redan lika stort som under hela 2015. Det var inte så att en del av dem var obefogade utan snarare var många av de inkomna allvarliga. Under en period av fyra veckor hade man 19 LVU – ett antal som man menade kunde vara svårt att komma upp till under ett helt yrkesliv. Även i skolan var det fullt, översinskrivningar och elever som köar för plats. Den allvarliga situationen har lett till att man nu har möten med alla presidier för att finna gemensamma lösningar.

 

För att underlätta har man nu också anställt administrativ personal med uppdrag att avlasta socialarbetare – detta för att öka deras möjlighet att ha fokus på barn unga och familjer. Personalsituationen är fortsatt ansträngd och det är svårt att rekrytera. Många kommuner konkurrerar om de sökande som finns. Önskemål om att öppna upp möjlighet att anställa personal med liknande utbildning som exempelvis socialpedagoger framfördes.

 

På eftermiddagen samverkan

Diskussioner kring samverkan och det så kallade Ösam – övergripande samverkan mellan socialtjänst, barn och utbildning samt fritid var det stora samtalsämnet under eftermiddagen.

 

Både skolchef och politiker från barn- och utbildningsnämnden, företrädarna ifrån socialnämnd och socialtjänst och företrädaren för landstinget lyfte vikten av tidiga, främjande och förebyggande insatser och beskrev samverkan som nyckeln för att få till detta. ”När vi har fokus på vilka vi är till för är det inte svårt att samarbeta, men när vi pratar om vilka verksamheter vi tillhör skapas problemen”. Samarbetet med högskola däremot lyftes som en utmaning – det beskrevs som något tungrott. 

 

Två representanter från Vision – en regional ombudsperson och ordförande i Hultsfred, beskrivit sitt förmiddagsbesök på socialkontoret. Deras första intryck var att ”här var det glada miner”. Detta fick de i samtal sedan bekräftat. ”Vi vill jobba i Hultsfred”. ”Jag vet att jag har uppbackning här, jag vågar göra fel och får ändå stöd”. Ett positivt organisationsklimat – trots ett starkt arbetstryck, arbetsgivare och politiker som lyssnar och stödjer. Man var kvar för att man ville arbeta i Hultsfred.

 

Från barn- och ungdomsnämnden lyftes frågan om möjlighet fanns att ha en socionom i förskolan med tanke på möjligheter att tidigt fånga upp problematik. Även skolchefen tog upp vikten av förebyggande insatser i skolan och ville här understryka behov av lagändringar för att möjliggöra mer tid för dem som verksamheten är till för. Socialnämndens ordförande underströk behov av förändring på nationell nivå. Också från landstinget uttrycktes önskan om mer samarbete.

 

I slutet av dagen fokuserades det på handlingsplan 2017 och framåt, där en viktig fråga som avslutade dagen var – hur får vi till mer barntid och mer tid för samverkan?

 

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för Hultsfreds film för att locka invånare till kommunen (se nedan).

Ni kan se den på www.hultsfred.se/boochjobba
Ni kan se den på www.hultsfred.se/boochjobba

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>