Familjenämnd istället för stuprör i Sjöbo!

kl. av | Taggar:

I maj 2015 – för snart två år sen – upprättade Sjöbo sin plan för handling. Vid besöket fick vi en spännande genomgång av hur de jobbat, och jobbar, med den. Sjöbo sticker ut i avseendet att kommunen har en familjenämnd och en familjeförvaltning där såväl kultur och fritid, skola som socialtjänst ingår. Kommunen påpekade dock själv att socialtjänstens samarbete är bättre med skolan än med kultur och fritid – där finns alltså utvecklingsmöjligheter.

 

Besök i skolor för att informera om socialtjänsten

Ett av målen i kommunens plan för handling är att stärka barns och ungas rättigheter. Som ett led i detta har resurser lagts på att besöka skolor för att informera om socialtjänsten. En behandlare och en socialarbetare har träffat årskurs 3 och årskurs 5, presenterat sig och även visat en Power Point om socialtjänsten. Barnen fick ställa frågor. Skolbesöken upplevdes som ett mycket positivt och meningsfullt uppdrag och har även lett till att familjer som tidigare varit tveksamma till kontakter med socialtjänsten nu vänt sig till dem.

 

Socialtjänsten kan inte hjälpa alla – men kan bemöta alla

Alla som vill erbjuds ett samtal hos familjeenheten, som ger råd och stöd. Familjeenheten försöker då också få in alla berörda i nätverket i rummet vid detta samtal – det är viktigt att få allas perspektiv och inte bara en individs uppfattning.

 

Hur ökar vi barntiden?

Ett av Sjöbos mål vara att öka barntiden från 10 procent till 20 procent. Ett sätt att göra det är genom att återinföra administrativa funktioner. Även teknologiska lösningar kan bidra till målet. Exempelvis genom att använda laptops med bärbara projektorer som möjliggör att anteckningar görs direkt under samtalet och där familjen blir delaktig i vad som skrivs, att använda Skype, läsplattor med olika appar och taligenkänning.

 

Inte prata socionomiska

Det reflekterades även om språket som används i verksamheten. Det är viktigt att prata begripligt – inte socionomiska. Sjöbo har därför tänkt på detta när de bjudit in familjer till samtal hos socialtjänsten. Separata inbjudningar skickas till barnen, ungdomarna och föräldrarna.

Direkttiden för barn, unga och familjer (här var inte barntiden separerad ännu), hade från att mätningen gjordes 2015 till att en ny mätning gjordes i november 2016 gått från 11,5 procent till 18 procent. Samma mätföretag användes igen. Dock poängterarades av kommunen att 20 procent av arbetstiden fortfarande är lite direkttid för dem som verksamheten är till för.

 

Stärkt samverkan mellan socialtjänst och BUP i nytt projekt- SIP 2.0.

Ett spännande projekt kring utagerande barn som också följeforskas av Malmö Högskola presenterades. Här var ett av kraven att ingen får dra sig ur -det ska inte vara som i den vanliga SIP:en där ansvaret delas upp – det vill säga ”vem tar vad?” vilket ofta leder till konflikter. Här förtydligades också att intentionerna från lagstiftaren med SIP inte var att växla ansvar!

I Sjöbo hade vi återigen med oss Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och två av hennes kollegor.

På eftermiddagen presenterade Olivia Wigzell en del av Socialstyrelsens arbete. Bland annat fick vi ta del av en studie som visar att psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland barn som varit placerade. Bland placerade barn var andelen som använder psykofarmaka tio gånger så hög jämfört med befolkningen i stort. Likaså visar registerstudier att barn som haft föräldrar som har legat inne pga. missbruk har 4-7 gånger högre risk att själva utveckla ett missbruk.

Hon berättade också att Sverige har blivit ett föredöme för andra länder i att ta emot ensamkommande barn och unga och fått en framflyttad position när det gäller att arbeta med dessa frågor.

 

Engagemang och vilja från landstinget

Vi avslutade dagen med att vända oss till de representanter från landstinget som fanns på plats. Från Landstinget ställdes frågan – hur kan vi göra för att möta barnen? Första linjen och det förbyggande arbetet är viktigt.

2 responses to “Familjenämnd istället för stuprör i Sjöbo!

  1. Vi i Sjöbo har ett annat tänk än många andra kommuner har vi märkt. Detta tror & hoppas vi ska vara EN av våra framgångsvägar i Sjöbo kommun. Personligen är jag övertygad att vi är på rätt väg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>