Finspång – en stark industriell bygd

kl. av | Taggar:

I Finspång jobbar 45-50 procent av invånarna på äldre industrier. Siemens är en stor arbetsgivare, precis som SSAB och SAPA. Men här finns även Mo Gård med ungefär 300 anställda. De erbjuder tjänster, stöd och utbildningar för bland annat döva och dövblinda med ytterligare funktionsnedsättningar. De utgår från individens behov, förutsättningar och önskemål och tror att kommunikation är viktig för att skapa rätt förutsättningar för ett gott liv.

Stor uppslutning inom verksamhet och politik
Stor uppslutning inom verksamhet och politik

Samverkan – både internt och externt

I Finspångs organisation har de flyttat nämnderna och integrerat dem i kommunstyrelsen. De har sett ett behov av att stärka samverkan inom förvaltningen och ändamålet med förändringen har varit att bryta upp stuprören. ”Det handlar om att nyttja varandras kompetenser och tänk, det gäller att släppa prestigen och få människor att tänka tillsammans”, sa kommunstyrelsens ordförande.


Finspång har samverkansavtal med Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik där även landstinget ingår. De tycker att en utmaning i samverkan har varit att socialtjänsten fått mindre plats än hälso- och sjukvården, vilket avspeglats i arbetet. Därför träffas kommunerna innan varje samverkansträff för att prata ihop sig och kunna styra agendan lite bättre.

 

En chef (var det för samhällsbyggnad?) reflekterade och menade att vi måste hitta fungerande strukturer för samverkan. När det är mycket att göra tenderar man att titta och jobba inåt. Det gäller att hålla i och värna samverkan när arbetsbelastningen är som tyngst. Han poängterade vikten av att tidigare gå in i samarbeten med skola, jobba med lärare och rektorer och komma ut i elevhälsan för att undvika att det blir ett ”vi och dem”.

 

Kommundirektören önskade också att Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg gör gemensamma inspektioner. Där kan jag tycka att det vore bra att nationell nivå samordnar föreskrifter som tydliggör hur de ska agera gemensamt. Och just på tal om inspektioner så önskade kommunen riktlinjer från IVO, som upplevs peka på brister, men sedan inte ha några konkreta råd när kommunen frågar efter sådana.

 

Finspång har utmaningar i att behålla personal, vilket leder till att kontinuiteten för barn och unga är dålig. Nya relationer måste byggas om och om igen. Detta har också försvårat samverkan. Det är viktigt att då bygga upp ett ledningssystem som gör samverkan hållfast, trots personalombyte.

 

Nationell nivå

Finspång vill föra fram att även nationell nivå måste börja jobba mindre i stuprör. Kommundirektören berättade att den enda gången han upplevt att regeringen jobbat annorlunda med stöd var kunskapslyftet på 90-talet. Det borde lyftas upp igen, menade han.


Finspång upplevde att nationell nivå saknar ”kommunalkunskap”. Nationell nivå förstår väldigt väl hur lagen fungerar – men inte hur den fungerar i sittkommunala sammanhang. De såg i Sverige en trend där staten inte hänger med. ”Sverige behöver ett styrsystem som man sedan lägger politiska värderingar i. Idag är det tvärtom. Botswana använder styrkort över alla gränser.”

 

Arena för barn

Begreppet Arena för barn myntades under eftermiddagen. Det är något som Finspång kommer jobba vidare med och som innebär att frågor ska lyftas över verksamhetsgränser. ”Finspång har en vilja och en ambition – nu handlar det om att vi tittar på det gemensamt”.

 

Familjehemssekreterare

Finspång har två familjehemssekreterare i kommunen som snart blir tre. De upplever ett stort tryck och har därför även rekryterat en administratör som följer med dem ut på besöken. Administratören sköter all dokumentation, vilket innebär att familjehemssekreterarna kan fokusera på det sociala arbetet!

 

Plan för handling

Finspång diskuterade att till sin plan för handling ta med:

  • Att bygga gemensamma ledningssystem över gränserna – något som kommer vara ett forum, en arena för barn. Barn- och ungdomschefen sa där något klokt: ”Arena barn tolkar jag även som Arena IT och så vidare. Det handlar om en aktiv samverkan runt barnet, det handlar om helheten”.
  • Att analysera tidsmätningen.
  • Jobba med en ökad delaktighet. Hur mäter de kvalitet i sin verksamhet? Detta gjorde kommunen ett försök till under hösten, med SKL:s hjälp, vilket blir något att utgå från till nästa gång.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>