Flen ska i den sociala barn- och ungdomsvården ha alla tjänster tillsatta inom ett år

kl. av | Taggar:

Att hantera kriser – socialtjänstens paradgren

Flera kommunföreträdare i Flen tog upp det positiva som kommit ur det stora antalet flyktingar som kommit under hösten. Det har krävt mer flexibilitet och kreativitet i verksamheterna. De berättar bland annat att Flen har klarat av att starta ett transitboende på ett dygn!

 

Politiken uppmuntrar samverkan

Politiken lyfte vikten av öppenhet mellan förvaltningen och politiken. Genom dialog och transparens ökar förståelsen för varandra och insikten i varandras vardagliga arbete. För att öka förståelsen för det arbete som görs presenterar varje nämnd sina områden muntligt för kommunstyrelsen. Detta för att det ska främja en dialog och en öppenhet. Risken med enbart en skriftlig presentation är att frågor om verksamheten går förlorad.

 

Politisk ledning är också i färd med att ytterligare uppmuntra (och uppmana) nämnderna till att jobba tillsammans över gränserna. Lyckas man med det kan inte bara barn och unga få det stöd och den hjälp de behöver. Ett effektivare sätt att använda budget kan dessutom leda till medel där en del kan gå till sociala investeringar.

 

Det finns också redan goda exempel på samverkan i Flen. Kommunen har elevhälsoteam som jobbar övergripande i kommunen. Där ingår psykolog, kurator, läkare, skolsköterskor, specialpedagoger och talpedagog. Dessutom ska socialtjänsten snart öppna en verksamhet där de ska jobba tillsammans med skolan för att förebygga ungdomsmissbruk.

 

Tillsyn och praktiskt arbete i vågskålen

Tjänstemän uppmärksammade att det är viktigt att det finns en balans mellan kommunens praktiska arbete och de tillsyner och kontroller som bedrivs både inom kommunen, av IVO och av media. ”Grisen blir ju inte tjockare ju mer man väger den”, sa barn- och utbildningschef Lena Furén.

 

SKL kan ta ton när det gäller fördelningen av ensamkommande

När kommuner säger nej till att ta emot ensamkommande barn och unga önskar Flen att SKL tar en mer aktiv roll och uttrycker att det är oacceptabelt. De menar att det ger mer effekt när en organisation som företräder kommunerna säger något än när Migrationsverket gör det. Flen berättar att de tagit fram rutiner för hur de ska göra när en kommun säger nej till att ta emot ett barn.

 

Stort behov av effektstudier

I Flen tar de också upp ett stort behov av effektstudier. Det känns mycket angeläget att satsa på detta – vet vi om en insats fungerar blir uthålligheten större och professionen och politiken blir säkrare på att satsa. För tankens skull går det att göra liknelser med sjukvården. Skulle det vara möjligt att göra samma knäoperation i 30 år utan att veta om knäet faktiskt blir lagat..?

 

Integration

Migrationsverket finns i Flen och kommunen har blivit något av en inofficiell transitkommun. De fokuserar mycket på integrationen snarare än mottagningen – det är viktigt att se framåt och vara långsiktig. ”Sätt fokus på det friska – psykiatrisera inte barnen, det är en liten grupp som behöver öppna insatser men inte alla”, sa en medarbetare.

 

De fortsatte med att beskriva det engagemang och de ambitioner som de upplever att ensamkommande barn och unga har – något vi känner väl igen från våra besök. ”De frågar vad de ska söka för utbildning för att få ett jobb. Svenska ungdomar frågar vad de ska söka för utbildning för att utveckla sig själva”. De hade också exempel på företag som ville anställa just nyanlända då de upplevs vara ambitiösa och motiverade. Det integrationsarbete som Flen gör har lett till att andra kommuner gjort studiebesök i Flen för att titta på deras arbetssätt.

 

Vi fick också höra om en app som skolorna använder som heter Saffi. Den används för att kommunicera med föräldrar till elever och den översätter till alla språk som talas i kommunen. Det har lett till mer kommunikation och dialog. Det här med teknik kanske skulle vara något för socialtjänsten…

 

Medskick

Att myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan får förändrade uppdrag varje år försvårar samverkan med nationell nivå. Det kommer nya uppdrag och riktlinjer och de går inte alltid hand i hand.

 

Flen ville också föra fram att de medel som regeringen fördelade ut till kommunerna tidigare i höst var mycket uppskattade. En medarbetare beskrev det som att ”det blir bättre och enklare för medborgare som ser ett ljus”.

 

Plan för handling

  • Om ett år ska Flen vara en kommun med en social barn- och ungdomsvård där alla tjänster är tillsatta.
  • Kommunen samarbetar med Prins Wilhelmgymnasiet (en skola som ska flyttas och ge kommunen ett uppsving) i nämndplanen. Skolan benämndes som att den ska ge ”McDonalds-effekten”, det som ska få ungdomar att stanna kvar i staden istället för att röra sig till Eskilstuna eller Katrineholm, de lite större städerna runtom.
  • De ska också ha en samlad ”efter sex”-skola istället för olika skolor med olika klasser, vilket ger en mer överskådlig bild av verksamheten och bättre förutsättningar för att mäta resultat. På så sätt ska de tidigt kunna identifiera barn som är i behov av stöd.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>