Fokus i Helsinborg såväl på dem som verksamheten är till för som på medarbetarna

kl. av | Taggar:

Ett ljust återseende med tjänstepersoner, politiker och fackliga företrädare i Helsingborg denna Luciamorgon. Dagen inleddes med att vi fick information om det förbättringsarbete som pågått under det gångna året. Dagens innehåll kretsade kring brukarmedverkan, arbetsmiljö, kompetensutveckling och digitalisering.

Helsingborg har satsat mycket på att förbättra arbetsmiljön och utökat med hela 16 socialsekreterartjänster över hela IFO samt även satsat på administrativt stöd i flera enheter. Staden hade också satsat på höjt friskvårdsbidrag.

Helsingborg1

Något som var mycket spännande att höra om i Helsingborg var det systematiska arbetet med brukardriven tjänsteutveckling. Arbetet har skett i projektform utifrån olika områden såsom e-tjänster, klarspråk, digitalt utanförskap och rekrytering. De personer som verksamheten är till för är med och bidrar med sina viktiga kunskaper i hela arbetet och är också arvoderade för detsamma. Är det kanske detta som Vetlanda benämner praktikbaserad evidens? I diskussionerna nämndes en forskningsrapport som visat på att lösningar som arbetats fram tillsammans med invånare håller högre kvalitet. I Storbritannien har exempelvis invånare varit med vid rekryteringen av nya medarbetare.

Under vår förbättringsresa har många resonemang handlat om hur vi frigör tid för dem som verksamheten är till för, hur gör vi delar av den indirekta tiden direkt? I Helsingborg har de använt ett intressant angreppsätt genom att socialarbetarna under en begränsad tid har fört dagbok över dagens arbestuppgifter  och utifrån det diskuterat hur tid kan frigöras för direkt rtid med invånaren. Arbetet har resultaterat i satsningar på fyra områden. Dessa rörde datasystemet Procapita, att förenkla utredningsskrivandet, samskapad utredning  och digitalisering. Ett lärande exempel ifrån brukare var att inte skriva onödigt mycket exempelvis om barndomen – detta kan fungera som en motsats till värdeskapande om att hela tiden bli påmind om det som hände i barndomen.

Helsingborg2

 

Fyrfältaren – ett sätt att mäta arbetsbelastning (Helsingborgsmodellen)

Innovationstänket som verkar ha fått fäste i Helsingborgs socialtjänst sträckte sig också till hur man på bästa sätt ska kunna mäta arbetsbelastningen i det sociala arbetet. Fyrfältaren var ett kreativt verktyg för att mäta arbetsbelastning och utgick ifrån tid och upplevd svårighetsgrad.  

Helsingborg3

Fyrfältaren innebär att arbetsledarna snabbt får en bild av varje socialarbetares arbetsbelastning utifrån medarbetarens egen skattning i fyrfältaren. Redskapet gav arbetsledarna bra underlag för råd om vilka arbetsuppgifter som skulle prioriteras och vilka arbetsuppgifter som kunde stå på vänt.

Ett annat exempel på nytänkande var att man inrättat sju tjänster för sakkunniga socialsekreterare inom socialförvaltningen.  Ett eget bemanningsteam fanns också med i framtidsplanerna.

Helsingborg4

Kompetensstrategen vars uppgift är att ta fram en kompetenstrappa berättade om ett grundligt arbete för att bygga en långsiktig och hållbar plan för kompetenshöjning inom förvaltningen. En inventering av medarbetarnas utbildningsnivå och behov/önskemål var genomförd och arbetet pågår.

Den politiska ledningen följer noga personalförsörjningsfrågorna – personalomsättning, rekryteringsbehov och sjukfrånvaro följs upp i nämnden varje månad. Målet är att bli en attraktiv arbetsgivare

En positiv nyhet var att två arbetsgrupper vunnit pris för att vara hälsofrämjande arbetsplatser!

 

Kan digitalisering lösa socialtjänstens behov och skapa mervärde för dem som verksamheten är till för?

Ett projekt där socialtjänsten tillsammans med forskare har gjort en översikt om vad som finns skrivet om digitalisering inom socialtjänsten resulterade i somras i en artikel till DN- debatt. Det konstaterades bland annat att det finns väldigt lite forskning på området. Helsingborg är i startgroparna av att hantera ärenden jämlikt Lagen om omhändertagande av berusade personer med mera LOB digitalt. En bärande tanke är att digitalisering ska skapa mervärde för dem som verksamheten är till för.

 

Från klient till invånare?

Förmiddagen avslutades med en diskussion om vilket ord som är värdeskapande för dem som verksamheten är till för. Många var överens om att benämningen ”klient” kan ge negativa associationer och vara förminskande. Ett förslag var en motsvarighet till engelskans ”service user” – tjänsteanvändare. Vi avslutade med en fundering om kanske invånare var det enklaste och mest neutrala och rättvisande?

 

Den Blå Kamelen

På eftermiddagen fick vi information om ett intressant samverkansprojekt mellan socialtjänst och mödra- och barnhälsovården som funnits sedan 1992 -med det annorlunda namnet Blå Kamelen. Verksamheten riktar sig mot hela ålderspannet från 0-24 år! Bland annat innebär det att man snabbt fångar upp ungdomar som kommit in alkoholförgiftade – dessa träffar man redan under den påföljande veckan ihop med föräldrarna.

Dagen avslutades med att representanter för Akademiker förbundet SSR, Vision och Kommunal förmedlade medlemmarnas bild. Här lyfte man vikten av långsiktighet i personalplanering och att få ägna tiden åt det man är bra på. Viktigt att inte glömma att satsa på de som stannat kvar i verksamheten!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>