Fokus på medskapande i Borås!

kl. av | Taggar:

I Borås har en ny organisation precis tagit form från och med januari i år. Passande nog blev vårt återbesök en del i Borås utvecklingsdag. Här presenterades målbilden i form av ett hjul där barn och ungas behov fanns i centrum och där de omgivande ledorden var helhetssyn, förutsättningar, medskapande, frigöra och utveckla och samverkan.

Borås1
Det känns roligt att det är samma områden som vi presenterade på konferensen Förbättringsresan i augusti som Borås jobbar med i sin plan för handling.

 Samverkan

I den nya organisation som sjösatts bygger kommunen just nu samverkanskartor och ett särskilt fokus finns på barn och unga vuxna i den nya organisationen. Ett arbete med tidiga insatser där verksamheterna arbetar horisontellt med barn i åldrarna 10-16 beskrevs. En fråga som diskuterades var hur den sociala barn- och ungdomsvården når de som verksamheten är till för på ett annat sätt. Ett led i detta har varit att starta en chatfunktion för att nå barn och ungdomar i sina forum!

Ett nytt initiativ som tagits i Borås är att en pedagog anställts som ska arbeta med skolgång för placerade barn och fungera som en länk mellan individ- och familjeomsorgen och skolan. Med detta hoppas kommunen öka tillgängligheten och stödet för placerade barn och deras skolgång. Under återbesöken lyfter vi nödvändigheten i att arbeta med placerade barns skolgång och hälsa, och därför känns det så bra att både skola och hälso-och sjukvård är med vid våra besök.

 

Förutsättningar

För att ha goda förutsättningar upplevde representanterna att nyckelordet stavas medarbetare. Verksamheterna måste bli bättre på att erbjuda utveckling och utbildning. Ett projekt för tidiga insatser för ökad skolnärvaro beskrevs. Det är ett samverkansprojekt mellan individ- och familjeomsorgen, skolan och barn- och ungdomspsykiatrin som genomförs vid sex projektskolor i årskurs 1-3.

  • Steg 1 innebär att skapa en väl fungerande frånvaroregistrering
  • Steg 2 att skapa en rutin för frånvarohantering
  • Steg 3 handlar om att elever med minst 15 procents frånvaro under en tremånadersperiod ska uppmärksammas
  • Steg 4 ska innebära en välfungerande samverkan.

Vikten av att familjer får hjälp tidigt lyftes än en gång och vikten av skolans egna insatser innan andra verksamheter kopplas in.

 Borås2

Medskapande

Den nya versionen av BBiC diskuterades och det ifrågasattes hur förenklad den egentligen blivit. Inspel som lyftes var:

  • ”Vilka skriver vi för? Vi måste ju skriva för dem vi är till för”
  • De mest omfattande utredningarna behövs ju egentligen bara för dem som har det svårast, vi producerar pappersprodukter som ingen läser.
  • Rädslan för att inte dokumentera tillräckligt är fortfarande stor. Borås har infört den så kallade Västernorrlandsmodellen, som innebär att en kollega som inte haft kontakt med barnet eller ungdomen möter ungdomen och frågar om det som händer, vad den unge tycker om de möten som varit och de insatser som genomförts.

Dagarna efter vårt besök skulle kommunfullmäktige besluta om en plan för individ- och familjeomsorgen, där naturligtvis barnets perspektiv ges stort utrymme. Det är bra att sådana här planer lyfts upp i kommunfullmäktige, då det tydliggör att barn finns i alla verksamheter och inte kan hanteras i stuprör.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>