Helheten ett vinnande koncept i Storuman

kl. av | Taggar:

I Storuman finns en kontinuitet i den sociala barn- och ungdomsvården. Här arbetar socialsekreterarna med alla delar. De tar emot anmälningar, gör utredningar, följer upp öppenvårdsinsatser och att barn och unga har det bra i familjehem eller HVB. Dessutom handlägger socialsekreterarna försörjningsstöd.

 

Vi träffade både fackliga företrädare och en socialsekreterare som tyckte att detta är ett bra sätt att arbeta på. Tanken är att oavsett behov ska medborgaren som kommer i kontakt med socialtjänsten bara ha kontakt med en person – hen ska slippa byta socialsekreterare oavsett hur behovet ser ut.

 

”Vi kan lite om mycket. Vi har vissa specialområden men ska kunna mycket. Jag ser det enbart som en fördel att ha helheten. Jag tycker att vi hinner med alla delar så som att göra utredningar och uppföljningar. Att få jobba med helheten är den del som gör att jag stannar kvar”, sa en socialsekreterare som vi träffade i kommunen.

 

Stöd från IVO

Precis som många andra kommuner efterfrågar Storuman mer stöd och dialog med Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De önskar också att inspektionsmeddelanden även innehåller det positiva som kommer fram, inte bara det som brister. Då var det roligt att kunna berätta om den öppna telefonlinje som IVO öppnar som stöd till kommunerna i olika frågor. IVO har också som mål att sprida goda exempel och ger råd utifrån tidigare tillsynsinsatser. Läs mer i deras folder.

 

Socionomutbildning på distans

Fackliga företrädare, chefer och politiker hade en samsyn kring behovet av att få igång en socionomutbildning på distans för att förebygga eventuella problem med personalförsörjningen. De har tidigare goda erfarenheter av Kunskapslyftet och den distansutbildning som fanns i slutet av 2000-talet. I Storuman finns viljan att tillsammans med andra kommuner stöta på universiteten för att få till detta snarast möjligt.

 

Från detaljbudget till rambudget

Kommunalrådet har i samtal med andra kommuner uppfattat att de har en större frihet i Storuman. Kommunen har lämnat användningen av detaljbudget och gått över till rambudget. Där lägger de stort ansvar och befogenheter på verksamheterna istället, och styr sedan med systematisk uppföljning. Det ger en trygghet i organisationen.

 

Det lilla samhällets fördel i samverkan

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polisen och hälso- och sjukvården på orten fungerar bra. Däremot är det svårare att få till samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin. Storuman deltar i samarbetet ’Region 8’ tillsammans med sju andra kommuner, som tagit initiativ till att förbättra samverkan mellan socialtjänst och psykiatrin. Det ska bli intressant att följa upp vid nästa besök. Svårigheterna i att hitta ett fungerande samarbete mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin har vi stött på vid många kommunbesök. Vi har bloggat om det tidigare och det är en stor utmaning för landets kommuner och landsting. I Flen, som vi besökte veckan efter Storuman, startar de ett arbete där en medarbetare från BUP kommer att jobba i kommunen aktivt mot kommunal verksamhet.

 

Ensamkommande barn och unga

Tack vare det stora antalet ensakommande barn och unga som har kommit till Storuman har den sociala barn- och ungdomsvården lyfts upp till kommunstyrelsen. Det har varit en mycket påfrestande höst.

– Det är helt galet nu. Vi får sex barn aviserade i veckan. Vi har öppnat ett boende och ett hotell. Varje vecka är en kamp. Det är både boendefrågan och att hinna med att utreda barnens behov. Det senare hinns inte med. Vi har inte gode män till dem. Skolan hinner inte med. I hälso- och sjukvården hinner man inte med att göra hälsoundersökningar.

Det hade varit bra om de ensamkommande hade aviserats proportionellt över landets kommuner. Vi önskar att göra det vi gör bra och nu blir det inte så.

 

Skolan och bemanning

Socialtjänsten är inte ensam om att ha problem med bemanning och rekrytering. Skolchefen berättade att de har stora svårigheter med personalförsörjningen just nu. ”Vi har inte behöriga lärare i alla avseenden. Nu finns det dessutom inte fler lärare att rekrytera”.

 

Lyfter till nationell nivå

  • Storuman lyfter att överväganden gällande ensamkommande barn medför extraarbete för kommunen. En politiker poängterade att de självklart ska få ett gott stöd och vård, men tyckte att lagstiftningen med att överväga placeringen var sjätte månad inte behövs – barnet ska ju ändå fortsättningsvis vara placerat. De lyfter även att det är oroväckande hur många aktörer som skor sig på denna situation.
  • Det kommer ganska ofta olika typer av satsningar med krav på återrapporteringar. Det är svårt att mäkta med detta för de små kommunerna. Inom ramen för SmåKom (en samverkansstruktur mellan olika småkommuner) har de skrivit till regeringen om att de reglerade medlen kräver mycket administrativa resurser.

 

Till plan för handling kommer Storuman att ha med:

  • Personalförsörjning och distansutbildning
  • Hur de behåller det goda arbetsklimatet och personalkontinuiteten som finns
  • Hur kan samarbetet mellan kommun och landsting i samarbete ’Region 8’ utvecklas?

 

Storuman arbetar med att ha sin plan för handling klar till den sista februari. Med tanke på de svårigheterna i samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin är det glädjande  att barn- och ungdomspsykiatrin kommer att vara med i arbetet med planen. Storuman har under många år arbetat med utveckling och förändring utifrån ett kommunperspektiv, där medarbetare varit delaktiga. Detta arbete ska Storuman beskriva i planen för handling, men också hur det ska bevaras och utvecklas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>