Hudiksvall – Spännande satsningar på digitala hjälpmedel

kl. av | Taggar:

I Hudiksvall inleddes med att lyfta hur viktigt det är att planen för handling blir en naturlig, central del i verksamheten – den måste vara lättillgänglig och lättförståelig. Dess mål måste vara både realistiska och genomförbara.

Hudiks1

Teknologi för att spara och frigöra tid

I Hudiksvall görs olika insatser för att spara och frigöra tid. Ett spännande projekt som redovisades innebar att ”prata in” text istället för att skriva. Här hade man räknat ut att en heltidstjänst kan sparas genom att minska dokumentationen. Bra kontakt att ta för uppdraget med taligenkänning!

En annan väg till att spara tid var att likt Hofors använda en läsplatta med inbyggd projektor som innebär att exempelvis SIP:ar kan projiceras på väggen, vilket ökar delaktigheten för de som verksamheten är till för. Dessutom var det möjligt att skriva under på skärmen också och tre av socialarbetarna har börjat använda systemet.

 

STAMINA – ett projekt med syftet att förbättra arbetsmiljön

Ett annat spännande projekt som redovisades var STAMINA – ett arbete som följeforskas av Uppsala universitet.  Här är ett mål att förebygga istället för att hantera problem som uppkommit och att utveckla det organisatoriska stödet till chefer och medarbetare genom systematiska insatser.

Projektet bygger på fyra olika interventioner. Varje chef ska ha stöd från en handledare. All personal inklusive chefer får regelbundet svara på ett mail med två öppna frågor. Den första frågan är: vad kännetecknar din arbetssituation just nu? Den andra frågan handlade om vilken möjlighet man upplevde sig ha att påverka arbetssituationen. Utifrån dessa två öppna frågor tar man fram det som benämndes Human Resource Index (HRI). Alla svar är helt anonyma. Efter dessa mätningar hålls regelbundet workshops om fem personer per grupp som följer en manual. Det ska bli spännande att se om projektet kommer att leda till att personalen upplever förbättringar i arbetsmiljön.

 

Nätverksmöten

I Hudiksvall har nätverksmöten kompletterat arbetet med SIP:ar. Här spelar delaktighet en stor roll. Istället för kallelse skickas en inbjudan ut. Man avslutar mötet med att bestämma vad de olika mötesdelatagarna ska göra innan nästa uppföljning.

Vinsterna med mötet är förutom delaktighet även tidvinster och att familjen inte behöver komma på så många träffar. Transparensen ökar – familjen hör vad alla har att säga.

 

Folkhögskolespåret

Vi fick också information om det man kallade Folkhögskolespåret som är ett sätt att arbeta med integration av ensamkommande och som innebär ett samarbete mellan kommuner och folkhögskolor. Projektet drivs med statliga medel. Syftet med projektet är att bredda utbudet av studievägar för ensamkommande unga i Hudiksvall. På längre sikt innebär projektet att fler får gymnasiekompetens för att kunna ta sig vidare och således komma ut i det svenska samhället!

Hudiks2

Dagen avslutades givetvis med leta upp den varma statyn av Bosse ur Hudiksvallsteatern för att ge honom en kram!