Hudiksvall

kl. av | Taggar:

För helheten

Vikten av att ha en förståtelse för varandras uppdrag – från politiker till socialsekreterare! Det diskuterades vid besöket i Hudiksvall. Det efterfrågades även gemensamma mål över nämndgränserna. Olika alternativ för att förbättra styrning av verksamheten lyftes.

 

LEAN

Under besöket fick vi veta att arbetsgrupperna som arbetar med myndighetutövningen har arbetat med LEAN för att systematiskt förbättra och effektivisera arbetet. De hade kommit långt fram i arbetet när en omorganisation påbörjades, fler anmälningar började komma och det stora antalet ensakommande barn förändrade situationen. Det innebär att det systematiska kvalitetsarbetet har fått vänta. De lyfte däremot vikten av att återuppta detta viktiga arbete.

 

Barn- och ungdomspsykiatrin

Även i Hudiksvall har socialtjänsten svårt att få till ett samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin. Det är bland annat svårt att få till ett delat kostandsansvar när detta är aktuellt. Frågan väcktes om inte hälso- och sjukvården skulle kunna medverka vid nästa besök som vi gör i Hudiksvall. Detta är något vi funderat över mycket i uppdraget – vikten av att vi gemensamt hittar lösningar för en bättre social- barn och ungdomsvård.

 

Rädslan att göra fel

Rädslan att göra fel har vi stått på vid många olika tillfällen – även i Hudiksvall. Rädslan gör att vi många gånger tappar fokus och är mer inriktade på att inte göra fel än att göra rätt saker. Det är viktigt att arbetsledarna inte bara levererar svar till nya socialsekreterare, utan resonerar och stärker dem i deras roll.

 

Det är lätt att ge konkreta svar men det är ingen som växer av det. Det är viktigt att de ska tänka själva, läsa in kunskap och utvecklas. Det är mycket krävande för arbetsledaren, men ett viktigt förhållningssätt.”, sa en av cheferna för myndighetsutövningen.

 

En av politikerna reflekterade: ”Om mätningen nu diagnostiserar att vi har så lite tid för barn, vårdnadshavare och unga – vad blir då terapin?”

 

Vart ska vi?

Vi pratade om vilken form av social barn- och ungdomsvård vi vill ha? Hur kan vi lyckas upprätta det sociala arbetet och samtidigt upprätthålla rättsäkerheten? Som många gånger tidigare pratade vi om vikten av att få till en teknikvänligare social barn- och ungdomsvård. Kan vi lite snabbare dokumentera i samband med hembesök eller efter ett avslutat samtal? Kan vi göra barn och vårdnadshavare mer delaktiga i detta? Vi kommer förstås att återkomma kring denna viktiga fråga. Här behöver vi på alla nivåer fundera över hur vi kan delta i ett viktigt förändringsarbete så att vi får till mer tid med dem vi är till för.

 

Vi talade också en del om upphandling av HVB och det stora antal enskommande som sökte asyl i höstas.

 

Det har inte varit normalt i höst. Vi har inte haft några platser kvar på kommunens HVB. Vi har fått placera där det har funnits plats. Sedan har det visat sig att det inte har fungerat. Vi har gett oss in i riktiga nitar. Det har visat sig att det har varit mycket dåligt. Ett av de boendena som vi placerat hos stängdes ned av IVO”, sa en av tjänstemännen vid eftermiddagens möte. 16 barn som Hudiksvall hade placerat bodde i detta HVB. De kom alla tillbaka till kommunen dagen före julafton.

 

Punkter som Hudiksvall tar med i arbetet med sin plan för handling:

  • Att anställa administrativ personal för att frigöra tid för socialsekreterarnas arbete med barn och unga,
  • Ökad och bättre styrning och ledning (frångå en rädd organisation),
  • Öka tilliten till varandras kompetens inom organisationen,
  • Öka samverkan och samordning och skapa en plattform för gemensam hantering av frågorna.

 

Arbetsgruppen med plan förhandling ska bland annat bestå av två representanter från både skol- och socialtjänstnämnden för att få till en plan för handling med lite klös i. De förväntas vara klar med sin plan om två månader.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>