Jönköping – ”Vi behöver arbeta mer för att få till förtroende för varandra”

kl. av | Taggar:

I Jönköping hade vi två möten med vårdnadshavare och sen fick vi se en film där en familj berättar om sina erfarenheter av socialtjänsten. Vi fick med oss en enorm energi och en känsla av att det i Jönköping verkligen skapats förändring!

Mötesrum i Jönköping!
Mötesrum i Jönköping!

Erfarenheterna från föräldrarna och den ungdom som medverkade i filmen är att de fått mycket bra stöd från socialtjänsten och skolan. De lyfte fram olika framgångsfaktorer till vad det var som hade gjort att det skett så positiva förändringar i familjerna. De lyfte bland annat:

 • att familjens nätverk samlas för att gemensamt hitta lösningar,
 • uppriktighet mellan socialtjänst och barn, vårdnadshavare och unga,
 • att möta varandra på ”samma nivå”,
 • vikten av att prata öppet och ärligt och att respektera varandras styrkor och svagheter,
 • att komma till insikt med att man inte är ensam om sina problem,
 • att socialtjänsten förmedlade att de finns till för att hjälpa,
 • att en nyckel är att det är personal, föräldrar och barn som arbetar tillsammans. De tillåts tycka olika men har kommit fram till gemensamma saker,
 • att förändringsarbete tar tid och för att förändringen ska hålla i sig gäller det att hålla ut och inte avsluta processer för tidigt.

 

Medborgarnas synpunkter på vad som skulle kunna bli bättre:

 • att snabbare komma till skott med utredningar på skolan så att barn, föräldrar, skola och socialtjänst har en eventuell diagnos att utgå ifrån,
 • att ungdomsgårdar kan behöva lyssna in vad barn och unga själva vill göra och anpassa sina verksamheter efter detta.

 

Vid mötet med fackliga företrädare förde de bland annat fram några punkter:

 •  Personalomsättningen är hög både vad det gäller handläggare och chefer. Även familjehemsvården har drabbats.
 •  Många socialsekreterare är nyutexaminerade och de har ett behov av mer stöd innan de kan arbeta fullt ut.
 •  Det finns ett behov av att höja lönerna för socialsekreterare.
 •  De ställde också frågan ”hur kan socialsekreterare blir mer av socialarbetare och mindre av administratörer?”

 

Hälsoundersökningar på boenden

Vi har tidigare bloggat om att det kan vara svårt att få till hälsoundersökningar när det gäller ensamkommande barn. I Jönköping åker skolsköterskor ut till boenden istället. Detta är ett samarbete mellan elevhälsan och hälso- och sjukvården. De ska och har som ambition att åka ut så tidigt som möjligt.

 

De lyfte även upp att de har varit med i Allmänna Barnhusets forskningsprojekt Paired Reading. Detta projekt har syftat till att förbättra familjehemsplacerade barns läsförmåga. Det innebär att barnet och familjehemsföräldrarna läser tillsammans flera gånger i veckan. Läs mer om detta på Allmänna Barnhuset hemsida.

 

Under eftermiddagens samtal med chefer och politiker fördes ett längre samtal om de dokumentationskrav som både regelverk och politiker lägger på verksamheten. En av politikerna menade att detta är en förtroendefråga. ”Vi behöver arbeta mer för att få till förtroende för varandra och på det sättet inte kräva all denna dokumentation.”

 

Diskussionen handlade även om hur socialsekreterarna ska få mer tid för möten med barn, unga och vårdnadshavare i utredningsarbetet. Bland annat nämndes att socialsekreterarna har gått en utbildning i Signs of safety (ett arbetssätt som bygger på att öka familjers delaktighet och som går att läsa mer om här). En viktig målbild är att få till ett utredningssätt som görs tillsammans med familjen med utgångspunkt i kunskapen som Signs of safety ger. Förändringsarbetet har börjat men de menar att de fortfarande har en lång väg att gå.

 

Medskick till nationell nivå

 • Jönköping skulle önska att regeringen möjliggör för kommunerna att ge service utan biståndsbeslut.
 • IT-system och frågor bör upphandlas nationellt för jämnare och bättre förutsättningar. Idag upplever Jönköping att kommuner är ”i händerna” på IT-företag.
 • Vårdkedjan fungerar inte riktigt. Det är kö både på SiS och på andra behandlingshem. Det innebär svårigheter i att hantera de barn och unga som behöver komma ifrån sina familjer.
 • Vi måste gemensamt lyfta upp att barn- och ungdomsvården är ett bra och intressant ställe att arbeta i.

 

Jag ser med spänning fram emot Jönköpings plan för handling!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>