”Juvelen i kronan” – Skaraborgs gemensamma socialjour

kl. av | Taggar:

”Bra att uppdraget fokuserar på den sociala barn- och ungdomsvården. Bra att få se saker med andra ögon, titta på mätningen och jämföra resultaten med andra kommuners mätning. Vi (samhället) har utvecklat en sjukdom där vi fokuserar på det som vi gör fel istället för att fokusera på hur vi kan göra rätt saker”, sa socialchefen i Skövde.

Skövde kommun ska i sin plan för handling bland annat arbeta fram åtgärder för att stötta placerade barns skolgång.
Skövde kommun ska i sin plan för handling bland annat arbeta fram åtgärder för att stötta placerade barns skolgång.

På förmiddagen fick vi möjlighet till ett spontant möte med några socialsekreterare då en familj vi skulle få träffa hade lämnat återbud. Det var en blandad grupp med olika lång erfarenhet av socialt arbete. Fyra av medarbetarna hade tillsammans mer än 100 års erfarenhet av socialt arbete. Vi pratade om vad som kändes viktigt för dem i arbetet.

- Jag gillar socialtjänsten. Jag gillar mixen, telefon, att möta människor och att man att har kollegor att reflektera med.

- Man måste satsa på kärnverksamheten! På det viktiga utredningsarbetet som handläggarna gör.

- Idag har formen blivit viktigare än innehållet. Det borde vara tvärtom.

 

Dagen före kommunbesöket arrangerades en regional konferens mellan skola, socialtjänst samt hälso-och sjukvård för att diskutera regionens samordnade stöd för barn och unga, dess möjligheter men också utmaningar. Under den regionala konferensen refererades bland annat till den engelska professorn/forskaren Eileen Munro som har följt upp konsekvenserna och resultaten av den engelska förlagan till BBIC. I hennes forskning kunde hon påvisa att erfarna socialarbetare lämnar socialtjänsten då det blir mer detaljstyrt och kontrollerat. De erfarna vill använda sin samlade erfarenhet och sin professionalitet för att utföra arbetet på sitt sätt.

 

Enhetschefen för arbetsgruppen för myndighetsutövning, som var med både vid konferensen och vid kommunbesöket dagen därpå sa:

- Jag tror att som socialarbetare använder man sig själv och då måste man göra det utifrån det sätt som passar sina personliga egenskaper och inte utifrån någon manual. Den kan vara hjälpmedel men inget måste. Ökar man dessa möjligheter inom den sociala barnavården kan det vara en del i att behålla och locka tillbaka erfarna socialarbetare.

 

Nätverksinriktad samordningsfunktion

Inom den sociala barn- och ungdomssvården har Skövde byggt upp en nätverksinriktad samordningsfunktion där två pedagoger och två socialarbetare arbetar. De erbjuder alla verksamheter att arrangera nätverksmöten. Med andra ord kan bland andra även barnmedicin och skolan beställa nätverksmöte kring ett enskilt barn. Tanken är att fånga upp barns behov i ett tidigt skede.

 

Den gemensamma socialjouren – ”juvelen i kronan” – som någon av deltagarna vid mötet på eftermiddagen sa, är ett samarbete där samtliga 15 kommuner i Skaraborgs län deltar. Arbetet startade 2010 med nio kommuner, men nu är alla med i den gemensamma socialjouren.

 

Plan för handling

  • Skövde ska ta fram åtgärder för att stötta placerade barns skolgång
  • De vill genomföra det handlingsprogram som sektor socialtjänst tagit fram för att bibehålla den personal som finns och rekrytera nya medarbetare
  • Ta fram en plan för ett förändringsarbete utifrån den tidsmätning som redovisats.

Skövde räknar med att det tar två månader för att ta fram en plan för handling.

 

Synpunkter till nationell nivå:

  • Det behövs enklare system för att återsöka medel för kostnader kring ensakommande barn,
  • Skövde efterfrågar bättre rutiner för kontakten med Migrationsverket och efterfrågar en enklare e-tjänst.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>