Karlshamn

kl. av | Taggar: , , , , , ,

Hej! Nu har höstens kommunbesök påbörjats och det känns mycket spännande. I onsdags var vi på besök i Karlshamns kommun. Vi inledde morgonen med att få en övergripande bild av Karlshamns organisation. Vi träffade bland annat kommundirektör Göran Persson som berättade om utmaningar och visioner som kommunen har.

IMG_3414

Sedan fick vi möjlighet att träffa två ungdomar på kommunens hem för vård eller boende (HVB) i närheten. Vi mötte två ungdomar som berättade mycket positivt om mottagandet i Sverige och i skolan samt det stöd och den hjälp de fått av personalen på boendet och av socialtjänsten. De var båda mycket nöjda med skolan och tyckte att lärarna anpassade undervisningen utifrån deras individuella behov. Däremot tog en av ungdomarna upp att det var svårt att lära sig svenska, att det är ett svårt språk och att det krävde en väl genomtänkt pedagogik för att lära ut. De var båda mycket nöjda med att de i sommar hade fått sommarjobba via kommunen i kombination med skolgång. De uttryckte däremot att det var svårt att komma med i föreningslivet och på det sättet träffa ungdomar med svenskt ursprung, vilket gjorde det svårare att använda sig av svenska språket. Att tillgängliggöra kultur- och fritidsföreningar för alla är också en prioriterad fråga i kommunen och något som kommunalrådet under eftermiddagen talade mycket om. Det var två fina samtal med ungdomarna och jag önskar dem lycka till i deras ambitioner med studier och att bygga upp en framtid i Sverige. Jag tar med mig deras erfarenheter i det fortsatta arbetet.

 

Under eftermiddagen presenterade vi uppdraget för politik- och tjänstemannaledning i kommunen. De diskuterade bland annat hur de skulle kunna förbättra samarbetet mellan bland annat socialtjänst och skola. Bland annat behöver förståelsen och kunskapen om varandras verksamheter öka. Även hälso- och sjukvården diskuterades. Samarbetet med landstinget skulle kunna fungera bättre. Kommunen ska själva fundera över hur den medicinskt ansvarige sjuksköterskan ska kunna kopplas till individ- och familjeomsorgen, IFO. Samverkan är förstås av avgörande betydelse. Vi måste samverka i större utsträckning och frångå de stuprörsliknande arbetsformer som många gånger råder idag.

 

Diskussionen under eftermiddagen handlade även om det mer långsiktiga perspektivet. Här fördes bland annat sociala investeringsfonder på tal (– alltså som en slags ekonomisk buffert som man kan ta pengar från vid behov). Exempelvis föreslogs att bjuda in forskaren Ingvar Nilsson.

 

Samtalen flöt även in på det ökade antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige och till Karlshamn. För att fortsätta ta emot barn och ungdomar på ett bra sätt och hjälpa dem att integreras behövs ett utökat samarbete med Migrationsverket och en flexibilitet kring vilka som anvisas till Karlshamn. Bland annat hade en ungdom insisterat på att få bo kvar i Malmö men hen flyttades till Karlshamn vilket har lett till att hen lämnat boendet i Karlshamn ett antal gånger. Någon förslog även att det kanske skulle vara bättre om staten tar ansvar för hemmen för ensamkommande barn trycket just nu är mycket stort. Kommunen uppfattar att det många hem etableras med syfte att i första hand tjäna stora pengar och inte att ta emot barn och unga på ett bra sätt.

 

Vi är alltså många erfarenheter rikare när vi lämnar Karlshamn. Mötet med de två ungdomarna på HVB:et var särskilt givande. De var så positiva och så glada över den hjälp de fått. Vi hoppas förstås att kommunen kan fortsätta att ta emot ensamkommande barn på ett bra sätt och hjälpa dem att integreras även nu när Karlshamn möter en stor utmaning när det är så många fler som kommer till Sverige. Nu är vi förväntansfulla på kommunens handlingsplan som ska upprättas efter besöket. Självklart lägger vi ut det på bloggen när den är klar.