Kommunbesök i Sjöbo

kl. av | Taggar:

Hej! Här kommer ett inlägg om det besök vi gjorde i Sjöbo den 9 juni. Sjöbo har bestämt sig för att ta initiativ för att utveckla framtidens socialtjänst, socialtjänst 3.0. Ni kan läsa mer om det i Sjöbos handlingsplan här.

 

I mötet med den politiska ledningen och förvaltningsledningen blev det omedelbart reaktioner på att det i mätningen visade sig att de utredande socialsekreterarna använder ungefär tio procent av sin arbetsdag till samtal med barn, vårdnadshavare eller unga. Diskussioner fördes om hur denna tid skulle kunna öka. Vilka arbetsuppgifter kan tas bort från socialsekreterarna och framför allt hur kan den indirekta tiden (som exempelvis dokumentationen) göras tillsammans med medborgarna? Exempel från andra kommuner och verksamheter diskuterades.

 

Ett sådant exempel är ett dikteringssystem för sjukjournaler som testas på lasarettet i Trelleborg. Samtidigt som läkaren talar skrivs en text in i datorns journalanteckning med så kallad taligenkänning. Detta kan göras samtidigt som patienten är med i rummet. Syftet är både att öka patientsäkerheten och minska tiden för journalföring. Även arbetssätt från kommuner där socialsekreterarna skriver journalanteckningar tillsammans med barn, vårdnadshavare och unga diskuterades. Sjöbo bestämde sig för att arbeta vidare med frågan och öka den direkta tiden som de utredande socialsekreterarna har med medborgare från tio till 20 procent. Detta skrevs ned i handlingsplanen och kommer att följas upp vid vårt nästa besök.

 

Diskussioner fördes också om hur kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) skulle kunna stödja den sociala barn- och ungdomsvården för att barn och unga ska få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. I handlingsplanen finns några områden exemplifierade, som till exempel vid samverkan med barn och ungdomspsykiatrin (BUP), vid överskrivningar av psykofarmaka och när hälsoundersökningar för placerade barn och unga görs.

 

I mötet med barn och vårdnadshavare fick vi förstå att det saknas information om vad socialtjänsten är och kan erbjuda. I samtalet med ledningen för kommunen bestämdes därför att förvaltningschefen ska informera om socialtjänstens verksamhet i det brev som går ut till alla vårdnadshavare inför barnens skolstart. Kommunen berättade även om att den tagit fram en informationsfilm om socialtjänsten som riktar sig till ungdomar. Det är en av fältsekreterarna som tagit fram filmen tillsammans med ungdomar i Sjöbo och ni kan se den här.