Kommunbesök i Västerås

kl. av | Taggar:

I Västerås träffade vi två ungdomar som gärna delade med sig av sina positiva och negativa erfarenheter till kommunen och här i bloggen.

Eftermiddagsbrainstorming
Eftermiddagsbrainstorming

Ungdomarnas input

 • En av dem sa att hen av många socialsekreterare känt sig omtyckt,
 • De berättade att socialsekreterarna har hjälpt till att lyfta det som är bra,
 • De berättade att de tycker det är viktigt att socialsekreterarna lyssnar till barn och unga, men också att de agerar utifrån den information de får. Det känns tufft att inte bli trodd och när socialsekreterare många gånger tar parti för vuxna.
 • De har båda känt sig som en påse pengar och har sett hur familjehemsföräldrar fått råd till att bygga ut, köpt ny bil och köpt fler saker efter att de placerats i hemmet.
 • En av ungdomarna berättade att skolgången blivit mycket eftersatt under delar av placeringen. Det är svårt att förstå att inte mer kraft har lagts i detta.
 • De tycker att syskon som placeras borde få möjlighet att bo tillsammans. Om de har samarbetsproblem kan de behöva stöd för att arbeta med detta. Lösningen kan inte vara att de placeras i olika hem.

 

Barnpiloter

I Västerås kommun finns ungefär 700 barnpiloter. En barnpilot agerar som ett slags stöd till och är en resurs för anställda som kommer i kontakt med barn och unga som riskerar att fara illa. Tanken är att de ska finnas på olika arbetsplatser. Barnpiloterna finns representerade bland förskole- och skolpersonal, bland BVC-sköterskor, skolbusschaufförer, socionomer, poliser och präster. Arbetet hålls samman av socialförvaltningen.

 

Vi samtalade också om vikten av att information mellan skolor behöver fungera när barn och unga placeras. Skolverket har tagit fram ett stödmaterial kring detta som bland annat berör barn i samhällsvård, där även ensamkommande barn ingår. Läs mer om det här.

 

Politikerna i socialnämnden lyfte deras viktiga roll att efterfråga synpunkter från barn och unga och hur det går med deras skolgång och hälsa. De tycker att de kan skönja att barn och ungas synpunkter har blivit flera efter att kommunen har börjat arbeta med metoden tejping. Det är en metod som innebär att barnet eller familjen använder målade träfigurer för att visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation och så vidare. För att läsa mer om metoden se Socialstyrelsens hemsida.

 

Vid besöket och i det material som vi läst inför besöket lyftes fram att den sociala barn- och ungdomsvården i Västerås genomgår och har genomgått stora förändringar sedan några år tillbaka. Detta har skett bland annat efter granskningar från både Inspektionen för vård och omsorg och Arbetsmiljöverket. Utöver de initiativ som redan tagits behöver fler åtgärder vidtas. Kommunen arbetar med att implementera delar av SKLs handlingsplan men har för avsikt att lägga till egna delar som även kommer att utgöra kommunens plan för handling. Detta är några av de egna förbättringsområden som Västerås tar upp:

 • Arbeta vidare med barns och vårdnadshavares delaktighet,
 • Utveckla tillgången till HVB och familjehem av god kvalitet,
 • Avlasta socialsekreterarna med ett akutteam (införs 2016) och administrativ personal,
 • Utveckla teknologin och inför kryptering

 

De fackliga företrädarnas input till plan för handling:

 • Fler kollegor
 • Bättre arbetsmiljö
 • Utveckla välfärdsteknologin inom den sociala barn- och ungdomsvården
 • Frigöra tid för direkt kontakt med barnen, till exempel genom administratörer.

 

Kommunen behöver föra en dialog om hur plan för handling ska beslutas. De återkommer om tid för detta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>