Kreativa samtal i Arvidsjaur mellan socialtjänst, elevhälsa, hälsocentral och socionomutbildare

kl. av | Taggar:

Vid besöket i Arvidsjaur handlade samtalen återigen mycket om samverkan för att tidigt fånga upp barn och unga i behov av stöd. Det blev tydligt att ett bra och nära samarbete finns i kommunen, man är inte så många och känner därför varandra vilket underlättar mycket. En tydlig styrka hos mindre kommuner.

 

Full bemanning och nyinrättad administratörstjänst

Arvidsjaur har nu lyckats rekrytera fler socialarbetare och har fulltalig bemanning! Dessutom har en administratör anställts. Arbetsbelastningen är dock hög och alltför ofta handlar arbetet om att släcka bränder.

 

Mobil ungdomsmottagning

Kommunen ser väldigt mycket fram emot den mobila ungdomsmottagning som ska starta till hösten, bemannad av en barnmorska och en kurator. En tanke är att kunna ha samtal via Skype och andra digitala lösningar, något som ungdomar ofta uppskattar och är vana vid. En förhoppning är att detta också kan vara en väg att nå ut till killar som kanske drar sig för att besöka en barnmorskemottagning. För att hitta rätt digitala lösning har Arvidsjaur varit i kontakt med olika utvecklare och så småningom kommer förhoppningsvis en app att utvecklas.

 

En gemensam nämnd för hela kommunen – ett önskemål

Från tjänstemannahåll finns en önskan om en gemensam nämnd vars syfte skulle vara att  minska stuprören och öka möjligheterna för  samverkan. En skrivelse om att stuprören inom kommunen måste försvinna har tillsänts politikerna, vi hoppas att den får gehör.

Ett problem som lyftes under vårt besök var stämningen mellan inrikes- och utlandsfödda. Här framfördes att samhället inte är så öppet som man skulle önska. Många fördomar finns tyvärr. Medvetenheten om fördomar och hedersproblematik finns, och skolan och elevhälsan var angelägna om att arbeta vidare med detta på ett systematiskt sätt.

 

Förbättrad hemsida

Ett av målen i Arvidsjaurs plan för handling var att förbättra hemsidan, vilket nu är gjort- mycket information finns nu där att hämta.

Sammanfattningsvis var det en intressant och givande dag i Arvidsjaur där vi fick se lärande exempel på ett gott och nära samarbete mellan viktiga aktörer kring barn och unga! Ett av dessa exempel kommer att få utrymme på konferensen den 12 september i Luleå. Glöm inte att anmäla er på länken här.